Vereniging van Contract Spelers                                                                                                            

Ook in het buitenland ben ik lid. Van de VVCS.

De VVCS en ik.
Een sterk team.

Ook in het buitenland een goed contract.
Door de VVCS.

Mij voorbereiden op een tweede carrière doe ik zelf. Met de VVCS.

Via Team VVCS fit het seizoen gestart bij een nieuwe club. Service
van de VVCS.

Ik stimuleer mijn spelers zich te ontwikkelen.
Net als de VVCS.

Management Start

Wellicht streef je naar een managementfunctie. Als het gaat om het behalen van landelijk erkende en hooggewaardeerde diploma’s voor het vakgebied Management, bieden we jou cursussen die aansluiten aan de bekende Nemas-opleidingen. Met de cursus Management Start bereid je jezelf zich voor om het management van een organisatie professioneel te ondersteunen. Je legt tevens een goede basis om door te groeien naar een leidinggevende functie. Organisatie- en communicatietechnieken bij mananagementondersteunende taken zijn belangrijke speerpunten tijdens deze veelzijdige cursus, waarin zowel praktische vaardigheden als persoonlijke groei centraal staan. De cursus bereidt jou voor op examen Nemas-diploma Basismanagement; een officieel erkend diploma dat in de managementwereld meetelt en waarmee je een goede basis legt voor eventuele verdere scholing op het gebied van management.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor mensen die in hun werk te maken (gaan) krijgen met organiseren, leidinggeven, instrueren en communiceren op managementondersteunend niveau.

Gewenste vooropleiding
Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur
5 lesbijeenkomsten van gemiddeld twee uur.

Hoe werken we?
De cursus bestaat uit lesbijeenkomsten en cursusmateriaal dat je digitaal krijgt aangeboden in een aantal interactieve e-learningmodules. Je houdt daarnaast digitaal contact met jouw docent. Je kunt grote delen van de cursus zelfstandig volgen op het tijdstip dat jouw het beste uitkomt.

Resultaat
Je werkt resultaatgericht met jouw collega’s en bent in staat anderen effectief te beïnvloeden. Je bent in staat projecten te ondersteunen en kleinere projecten zelfstandig tot een goed einde te brengen. Je beheerst de specifieke vaardigheden die voortkomen uitjo uw uitgebreide takenpakket als management assistent.

Certificering
Na de laatste les maak je een onlinetoets. Na voldoende resultaat krijg je een
certificaat. Met dat certificaat krijg je vrijstellingen binnen de opleiding Hbo Topsportmanagement en ondernemerschap.

Huiswerkbelasting
Je moet rekening houden met 4 uur oefenen per week.

Vervolgopleiding
Na deze opleiding kun je onder meer probleemloos doorstromen naar
de opleiding Management gevorderd.

Startdata
De meeste cursussen starten meerdere keren per jaar.

Jouw investering
Het cursusgeld bedraagt € 575,= . De prijs is inclusief deelname aan het examen, exclusief studiemateriaal. Wil je deelnemen aan het landelijk Nemas-examen dan kun je jezelf daartoe inschrijven. De kosten van dat examen bedragen € 120,= en zijn niet in deze cursus inbegrepen. Voor uitgebreide informatie over (de inhoud van) dat examen zie: www.associatie.nl (kies de button ‘management’).

Programma
Op basis van de exameneisen van de Nemas komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Managementbegrippen en managementkader;
Bestuurs- en besluitvormingsproces;
Doelstellings- en beleidsbepaling;
Planning en procesbeheersing;
Organiseren;
Inschakelen van medewerkers, leidinggeven;
Communicatie;
Personeelsbeleid;
Controle en evaluatie;
Het behandelen van cases of praktijkvoorbeelden.

Meer informatie, advies en inschrijving
Heb je vragen over de cursus of wil je jezelf inschrijven, bel voor meer informatie Arjan Ebbinge (06-42298097) of mail naar academy@vvcs.nl