Presteren onder druk (sporterseditie)

Inleiding
Stress is inherent aan de topsport; of je nou een jonge profvoetballer bent of coach van een elftal, je krijgt onvermijdelijk met hoge druk en stress te maken. Kunnen presteren onder druk is dan ook een van de voornaamste vaardigheden van succesvolle topsporters. Hoe hou je je hoofd koel als er 50.000 paar ogen op je gericht zijn tijdens die vrije trap en hoe kun je je spelers als coach daar zo goed mogelijk op voorbereiden? De digitale opleiding Presteren onder Druk is erop gericht om sporters en coaches in de topsport handvatten te geven met betrekking tot de omgang met stress. In 6 individuele online bijeenkomsten verdiepen we ons volledig in het concept stress en behandelen we praktische handvatten voor het vergroten van je eigen/je spelers’ stressbestendigheid en -management.

De opleiding is onderverdeeld in de volgende modules:
Module 1 – Weten wat stress is
In de eerste module leggen we een belangrijke basis over het thema stress.  We verdiepen ons in wat stress eigenlijk is en wat er in je lichaam en in je brein gebeurt wanneer je stress ervaart.
Module 2 – Oorzaken van stress en individuele beleving
In deze module richten we ons op de oorzaken van stress. Goed kunnen presteren onder druk begint namelijk bij het herkennen van de specifieke omstandigheden of situaties die ons stress geven. We verdiepen ons in veelvoorkomende oorzaken van stress in het sportdomein en bekijken de invloed van de individuele beleving.
Module 3 – Teamanalyse en zelfanalyse
In deze module besteden we aandacht aan het in kaart brengen van de stresslevels op individueel en teamniveau. We verdiepen ons in het functioneren van het team onder druk en analyseren de individuele omgang met stress.
Module 4 – Coping: ACT
Module vier en vijf zijn gericht op het omgaan met alle ongemakken die ontstaan bij het ervaren van stress. Deze module richt zich specifiek op Acceptance and Commitment; een stroming die zich richt op het leren accepteren van vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. We behandelen de theorie achter ACT en verdiepen ons in hoe ACT jou zou kunnen helpen.
Module 5 – Coping: Zelfcontrole
Deze module is het vervolg van module vier en is gericht op zelfcontrole. In deze bijeenkomst behandelen we verschillende manieren voor het uitoefenen van controle op je lichamelijke reacties.
Module 6 – Evaluatie en examen
In deze laatste module reflecteren we op de behandelde theorie in voorgaande modules en evalueren we de concrete praktische toepassing in de sportpraktijk.  We sluiten de opleiding af met een examen.

Doelstellingen van de opleiding
Op opleidingsniveau zijn er 6 centrale doelstellingen te onderscheiden:
1. Je verwerft kennis over- en inzicht in wat stress is en hoe je symptomen bij jezelf en bij anderen kunt herkennen.
2. Je verwerft kennis over- en inzicht in diverse factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen en ontstaan van stress.
3. Je bent in staat om ineffectieve gedragspatronen te herkennen en benoemen in relatie tot stress.
4. Je leert het functioneren onder druk op team- en individueel niveau in kaart te brengen.
5. Je verkrijgt inzicht in de verschillende manieren waarop je met de bijbehorende emoties en gewaarwordingen bij stress om kunt gaan en bent in staat om deze toe te passen.
6. Je leert stress management te waarborgen in je wijze van coaching.

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding vereist voor deze opleiding. Deze opleiding is gericht op sporters en coaches die in hun sportpraktijk te maken hebben met presteren onder druk en zich willen ontwikkelen op het gebied van (het coachen van) stressbestendigheid en stressmanagement.

Niveau

Het niveau van de opleiding is MBO+/HBO.

Examinatie

Aan het eind van de opleiding zal een digitaal examen plaatsvinden waarin de kennis van de deelnemers wordt getest. Deelnemers moeten 80% van de twintig vragen juist beantwoorden om te slagen voor de opleiding, de deelnemer ontvangt na (succesvolle) afronding een certificaat. De stof die getoetst wordt bestaat uit de 6 modules die behandeld zijn tijdens de lessen.

Evaluatie 

Na de laatste bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd de evaluatie in te vullen. Deze kan ingevuld worden via de digitale portal. In de evaluatie worden zowel de docenten als de kwaliteit van de opleiding beoordeeld.

Kwalificatie

Bij slagen van het examen aan het eind van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat. Het slagen van de opleiding leidt niet tot een specifieke kwalificatie.

Tijdsbesteding

Module / bijeenkomst Tijd les Zelfstudie
1. Weten wat stress is 75 minuten 0.5 uur
2. Oorzaken van stress en individuele beleving 75 minuten 0.5 uur
3. Teamanalyse en zelfanalyse 75 minuten 1 uur
4. Coping: ACT 75 minuten 0.5 uur
5. Coping: Zelfcontrole 75 minuten 0.5 uur
6. Evaluatie en examen 75 minuten 1.5 uur

 

Locatie
In verband met COVID-19 worden de bijeenkomst online en individueel georganiseerd.
Hoofdkantoor
Javastraat 68
6524 MG Nijmegen

Kosten
De kosten van het volledige traject bedragen € 795,00. Indien deelnemers zich voor de opleiding melden via de VVCS, betalen zij € 650,00. Leden van de VVCS ontvangen daarnaast ook nog een teruggaaf van 10% na afronding van het traject.

Docenten
Docenten van de opleiding Stressmanagement zijn universitair opgeleid en werkzaam als psycholoog in onder andere de (top)sport en het bedrijfsleven. Docenten zijn specialist op het onderwerp waarop zij doceren. De deskundigheid van de docenten wordt onder andere gemonitord door middel van een evaluatie door deelnemers. In deze evaluatie wordt elke docent apart geëvalueerd.

Paul van Zwam MSC
Paul is de eigenaar van Topsport Company en is al 20 jaar actief in de topsport en het bedrijfsleven als adviseur. Hij begon zijn carrière met onderzoek naar stress bij topvoetballers en past de opgedane kennis als jaren toe in het begeleiden van zowel (top)sporters als werknemers en managers.

Direct inschrijven