Vereniging van Contract Spelers                                                                                                            

Ik volg de adviezen van mijn coach. En van de VVCS.

Ook in het buitenland was ik lid. Van de VVCS

Ik stimuleer mijn spelers zich te ontwikkelen. Net als de VVCS

Nog geen club en toch fit het seizoen beginnen. Dankzij de VVCS.

Ook in het buitenland een goed contract. Door de VVCS

Mij voorbereiden op een tweede carrière doe ik zelf. Met de VVCS.

Collectieve belangenbehartiging

De VVCS behartigt de belangen van de spelers bij de CAO onderhandelingen. De huidige CAO loopt tot 30 juni 2021.

VVCS voert het secretariaat van de Centrale Spelersraad (CSR), een orgaan van de KNVB. De VVCS voert regulier overleg met bestuur betaald voetbal KNVB, Eredivisie CV, CED en FBO. De VVCS draagt twee leden van de Raad van Toezicht voor van het Contractspelersfonds KNVB (CFK). Hoewel de VVCS zich primair richt op de belangen van haar leden, doen ook veel clubs een beroep op de deskundigheid van de VVCS. De VVCS heeft een vaste zetel in de board van de FIFPro. Geregeld worden spelersgroepen en/of spelersraden door de VVCS bijgestaan in hun onderhandelingen met de club over collectieve contracten en/of premieonderhandelingen.

Vragen?

Of het nu voorgaande tekst betreft, of dat je andere vragen hebt, aarzel niet en bel dan naar het kantoor van de VVCS (023-5546930) of stuur een email naar info@vvcs.nl.