Vereniging van Contract Spelers

Ook in het buitenland ben ik lid. Van de VVCS.

De VVCS en ik.
Een sterk team.

Ook in het buitenland een goed contract.
Door de VVCS.

Mij voorbereiden op een tweede carrière doe ik zelf. Met de VVCS.

Via Team VVCS fit het seizoen gestart bij een nieuwe club. Service
van de VVCS.

Ik stimuleer mijn spelers zich te ontwikkelen.
Net als de VVCS.

Collectieve belangenbehartiging

De VVCS behartigt de belangen van de spelers bij de CAO onderhandelingen. De huidige CAO loopt tot 30 juni 2021.

VVCS voert het secretariaat van de Centrale Spelersraad (CSR), een orgaan van de KNVB. De VVCS voert regulier overleg met bestuur betaald voetbal KNVB, Eredivisie CV, CED en FBO. De VVCS draagt twee leden van de Raad van Toezicht voor van het Contractspelersfonds KNVB (CFK). Hoewel de VVCS zich primair richt op de belangen van haar leden, doen ook veel clubs een beroep op de deskundigheid van de VVCS. De VVCS heeft een vaste zetel in de board van de FIFPro. Geregeld worden spelersgroepen en/of spelersraden door de VVCS bijgestaan in hun onderhandelingen met de club over collectieve contracten en/of premieonderhandelingen.

Vragen?

Of het nu voorgaande tekst betreft, of dat je andere vragen hebt, aarzel niet en bel dan naar het kantoor van de VVCS (023-5546930) of stuur een email naar info@vvcs.nl.