Vereniging van Contract Spelers                                                                                                            

Ook in het buitenland ben ik lid. Van de VVCS.

De VVCS en ik.
Een sterk team.

Ook in het buitenland een goed contract.
Door de VVCS.

Mij voorbereiden op een tweede carrière doe ik zelf. Met de VVCS.

Via Team VVCS fit het seizoen gestart bij een nieuwe club. Service
van de VVCS.

Ik stimuleer mijn spelers zich te ontwikkelen.
Net als de VVCS.

Management Gevorderd

In de opleiding Management Gevorderd leer je dat jij als middle manager de schakel vormt tussen het hoger management en jouw eigen afdeling. De cursus richt zich op de middle manager als spin in het web van een organisatie. Organiseren, communiceren, delegeren, leidinggeven en motiveren zijn jouw belangrijkste taken. Taken die jij juist in deze cursus traint. De cursus is naast theoretisch ook praktijkgericht en gaat uit van een optimale uitwisseling van kennis, ervaring en vaardigheden tussen docent en cursisten. Aan het einde van de cursus beheerst je de taken en verantwoordelijkheden die een manager nodig heeft en bent jij uitstekend voorbereid op het landelijk erkende Nemas-examen Middle Management.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor diegenen die in hun vooropleiding het vak management hebben gemist en die in hun werk met organiseren en leidinggeven te maken hebben of krijgen.

Gewenste vooropleiding
De gewenste vooropleiding is het diploma Nemas Basismanagement of het certificaat van de cursus Management Start, het diploma mbo, havo of vwo. Het is ook mogelijk om aan de cursus deel te nemen als uit de aard en het niveau van jouw werkkring en/of ervaring blijkt dat er voldoende kennis of inzicht aanwezig is.

Cursusduur
10 weken waarin u 9 lesbijeenkomsten volgt van gemiddeld anderhalf uur.

Hoe werken we?
De cursus bestaat uit lesbijeenkomsten en cursusmateriaal dat jij digitaal krijgt aangeboden in een aantal interactieve e-learningmodules. Je houdt daarnaast digitaal contact met jouw docent. Je kunt grote delen van de cursus zelfstandig volgen op het tijdstip dat jou het beste uitkomt.

Resultaat
Je beheerst de taken en verantwoordelijkheden van een manager. Je bent in staat jouw rol als manager binnen de organisatie te vervullen en heeft inzicht in stijlen van leidinggeven, communicatieprocessen, samenwerking en conflicthantering. Je bent in staat om jouw afdelingsteam naar het gewenste doel te leiden.

Certificering
Na de laatste les maak je een onlinetoets. Na voldoende resultaat krijg je een
certificaat. Met dat certificaat krijg je vrijstellingen binnen de opleiding Hbo Topsportmanagement en ondernemerschap.

Huiswerkbelasting
Je moet rekening houden met 4-6 uur oefenen per week.

Vervolgopleiding
Hbo Topsportmanagement en ondernemerschap.

Startdata
De meeste cursussen starten meerdere keren per jaar.

Uw investering
Het cursusgeld bedraagt € 575,= . De prijs is inclusief deelname aan het examen, exclusief studiemateriaal. Wil je deelnemen aan het landelijk Nemas-examen dan kun je jezelf daartoe inschrijven. De kosten van dat examen bedragen € 120,= en zijn niet in deze cursus inbegrepen. Voor uitgebreide informatie over (de inhoud van) dat examen zie: www.associatie.nl (kies de button ‘management’).

Programma
Doelstellingen, strategie en planning;
Organiseren;
Communicatie;
Personeelsmanagement;
Financieel beheer & analyse;
Coaching & leidinggeven;
Motivatie en personeelsbeleid;
Techniek van leidinggeven;
Informatieoverdracht.

Meer informatie, advies en inschrijving
Heb je vragen over de cursus of wil je jezelf inschrijven, bel voor meer informatie Arjan Ebbinge (06-42298097) of mail naar academy@vvcs.nl