Eindhoven tracht schadeloosstelling Manders te ontlopen

7 juni 2001

Voor spelers uit de eerste divisie is in de huidige CAO een bijzonder karige schadeloosstellingsregeling bij ontslag opgenomen. Maar zelfs deze minimummaatregel proberen sommige clubs nog te ontlopen. Een voorbeeld hiervan vormt Eindhoven, dat weigert zijn speler Ralf Manders te geven waar hij recht op heeft.
Ralf Manders (23) tekende in de zomer van 1997 een tweejarig contract bij Eindhoven. Partijen spraken af om zodra Manders zich ontwikkelde tot basisspeler, het contract met twee jaar te verlengen. En zo geschiedde. Manders speelde in zijn tweede jaar 22 wedstrijden en zijn contract werd in 1999 verlengd tot 2001. Na het afgelopen seizoen besloot Eindhoven de verbintenis met Manders niet opnieuw te verlengen.

De constatering van de VVCS is een meer dan duidelijke: 1) er is sprake van een verlengde arbeidsovereenkomst, 2) het dienstverband is langer dan drie jaar en 3) de speler verdient minder dan het maximum dagloon.

Manders voldoet dus aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de schadeloosstelling van één maandsalaris per contractjaar. In het geval van Manders gaat het dus om vier maandsalarissen.

Eindhoven erkent dit tot op heden niet. Zonodig zal de VVCS zich namens de speler wenden tot de arbitragecommissie van de KNVB.