Het Webster-arrest en het bijzondere karakter van de sport

6 maart 2008

De uitspraak van het Court of Arbitration for Sport (CAS) van 30 januari 2008 inzake Webster vs. Hearts heeft de nodige kritiek te verduren gehad, met name uit de hoek van sportbestuurders zoals Blatter (FIFA) en Platini (UEFA). Gemeenschappelijk onderwerp van hun klacht was dat het CAS bij het vaststellen van de vergoeding voor het voortijdig verbreken van het contract onvoldoende rekening zou hebben gehouden met het bijzondere karakter van de sport.
Het CAS bepaalde dat de vergoeding die Webster aan zijn voormalige club diende te betalen gelijk was aan de restwaarde van zijn contract, afgemeten aan het gegarandeerde salaris dat hij over die periode zou hebben ontvangen. 

Nadere bestudering van het onderwerp “het bijzondere karakter van de sport“ leert dat sportbestuurders dit begrip aangrijpen om buiten de regels en wetten te treden die in de maatschappij gelden. 

Dat hiervoor geen enkele rechtvaardiging te vinden is, blijkt wel uit de beschouwing die hieronder volgt. Ook sportorganisaties zoals FIFA, UEFA en IOC moeten zich, net als ieder ander, gewoon aan de wet houden.