VVCS vraagt om verbod van nieuwe dopingcontroles

28 januari 2009

Op basis van de zgn. WADA code is het sinds 1 januari jl. ook binnen het betaalde voetbal mogelijk dat spelers geconfronteerd gaan worden met “out of competition controls”. Aangewezen spelers zijn in het vervolg verplicht om voorafgaande aan ieder kwartaal aan te geven waar zij alle dagen van dat kwartaal zullen verblijven. Eventuele wijzigingen moeten tijdig per mail gezonden worden.

Onvoorziene omstandigheden op de dag zelf moeten getekend per fax kenbaar gemaakt worden. Naast deze algemene “whereabouts information” moeten de aan te wijzen spelers per dag ook een uur (tussen 06.00 en 23.00 uur) aangeven waarop zij 100% zeker op een bepaalde plaats aanwezig zullen zijn voor controle. Dit wordt aangeduid als het “one hour timeslot” en geldt dus naast de verplichting om aan te geven waar ze de rest van die dag verblijven; 24 uur per dag en ook tijdens vakanties.

Voor de VVCS gaat dit veel te ver. Louis Everard: “Drie administratieve slordigheden, iets waar een dergelijk systeem natuurlijk om vraagt, kunnen al leiden tot een schorsing van 1 tot 2 jaar. Te gek voor woorden. Bovendien betekent dit een inbreuk op de privacy van spelers en hun gezinnen die ons inziens niet te rechtvaardigen is. Wij zijn ervan overtuigd dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens zich niet verdraagt met dit belachelijke regime. Daarom hebben wij ons gewend tot het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) met het dringende verzoek om een onderzoek in te stellen. Wij vertrouwen erop dat zij met de VVCS zullen concluderen dat dit controle-systeem in strijd is met de wet en dat dit dus niet uitgevoerd gaat worden”.