Klacht VVCS leidt tot Europees onderzoek

3 april 2009

Op 28 januari jl. diende de VVCS namens de spelers een dringend verzoek tot onderzoek in bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) naar de huidige regelgeving van de internationale dopingautoriteit WADA en dan vooral de “whereabouts”.

 

Op basis van de zgn. WADA code is het sinds 1 januari jl. ook binnen het betaalde voetbal mogelijk dat spelers geconfronteerd gaan worden met “out of competition controls”. Aangewezen spelers zijn in het vervolg verplicht om voorafgaande aan ieder kwartaal aan te geven waar zij alle dagen van dat kwartaal zullen verblijven. Eventuele wijzigingen moeten tijdig per mail gezonden worden.

 

Onvoorziene omstandigheden op de dag zelf moeten getekend per fax kenbaar gemaakt worden. Naast deze algemene “whereabouts information” moeten de aan te wijzen spelers per dag ook een uur (tussen 06.00 en 23.00 uur) aangeven waarop zij 100% zeker op een bepaalde plaats aanwezig zullen zijn voor controle. Dit wordt aangeduid als het “one hour timeslot” en geldt dus naast de verplichting om aan te geven waar ze de rest van die dag verblijven; 24 uur per dag en ook tijdens vakanties.

 

De VVCS vindt dit veel te ver gaan en heeft daarom het verzoek tot onderzoek ingediend. De klacht van de VVCS heeft voorzitter Jacob Kohnstamm van het CPB doen besluiten tot een nader onderzoek. ‘De 27 Europese privacy-toezichthouders buigen zich dit jaar over de maatregelen van de internationale WADA. Het vermoeden bestaat dat bepaalde eisen van WADA in strijd zijn met de wet’, aldus Jacob Kohnstamm.

 

De VVCS is zeer verheugd met dit bericht.