Licentie commissie KNVB neemt advies Centrale Spelersraad (CSR) over

14 mei 2009

FC Eindoven vertoeft reeds ruim 3 jaar in de zogenaamde categorie I van het Licentiereglement, de categorie voor clubs waarvan de financiële positie meer dan zorgwekkend is. De Licentiecommissie was voornemens, na advies te hebben ingewonnen bij het bestuur betaald voetbal, de licentie van FC Eindhoven definitief in te trekken. Voor een definitieve intrekking dient echter ook de CSR om advies te worden gevraagd.

 

Alvorens tot een advies te komen spraken Ad Dieben en Louis Everard van de CSR uitgebreid met een delegatie van directie en bestuur van FC Eindhoven. De CSR kwam tot de conclusie dat de huidige financiële positie niet onoverkomelijk is, en stelde zich op het standpunt dat FC Eindhoven in de gelegenheid zou moeten worden gesteld tot het indienen van een financieel goed onderbouwde en verantwoorde begroting voor het seizoen 2009-2010. De CSR adviseerde de Licentiecommissie en het bestuur betaald voetbal dienovereenkomstig.

In haar vergadering van maandag 11 mei jongstleden heeft de Licentiecommissie besloten het advies van de CSR te volgen, waardoor FC Eindhoven een allerlaatste kans wordt gegund tot het continueren van haar activiteiten binnen de bedrijfstak betaald voetbal.