VVCS delegatie voert premieonderhandelingen

18 september 2009

Zowel de spelersgroep van De Graafschap als RKC Waalwijk heeft de VVCS verzocht namens hen met bestuur/directie de onderhandelingen te voeren over de wedstrijdpremieregeling voor het seizoen 2009-2010.

 

De VVCS delegatie, bestaande uit Ad Dieben en Louis Everard, sprak bij De Graafschap meerdere malen met de directie enerzijds en de voltallige spelersgroep anderzijds en bereikte deze week een voor beide partijen bevredigend onderhandelingsresultaat.

 

De besprekingen met De Graafschap vonden plaats in een sfeer waarin open met elkaar werd gediscussieerd en gecommuniceerd. Zulks staat in schril contrast met de besprekingen als gevoerd met RKC Waalwijk. Met name voorzitter Ad Passier speelde in deze een meer dan bizarre rol. De voorzitter stuurde de net aangestelde technisch directeur, Mohammed Allach, naar de onderhandelingstafel met een mandaat dat ver onder de in 2008 door de voorzitter zelve overeengekomen minimale premieregeling voor het seizoen 2009-2010 lag. Het “geheugenverlies” van de voorzitter kon middels het tonen van de door de voorzitter ondertekende verklaring recht worden gezet, maar zulks resulteerde helaas niet in het op een constructieve wijze onderhandelen over een voor beide partijen aanvaardbare premieregeling.

 

De spelersgroep is zich bewust van de minder rooskleurige financiële positie van de club en was in deze zelfs bereid genoegen te nemen met de minimale wedstrijdpremieregeling, onder de voorwaarde dat zulks gecompenseerd zou worden in het geval zij zich direct of via de nacompetitie zouden handhaven in de Eredivisie, waardoor RKC Waalwijk ook in het seizoen 2010-2011 verzekerd zou zijn uit te komen op het hoogste niveau in het Nederlandse betaald voetbal. Zelfs dit voorstel als gedaan namens de spelers was voor het bestuur van RKC Waalwijk onbespreekbaar.

De spelersgroep van RKC Waalwijk beraadt zich nu op verdere stappen. Wordt vervolgd.