VVCS spreekt met bewindvoerder HFC Haarlem

18 januari 2010

Vrijdagmiddag trof een VVCS delegatie bestaande uit Louis Everard en Ad Dieben advocaat Rocco Mulder, die door de rechtbank tot bewindvoerder werd benoemd. De heer Mulder informeerde de VVCS delegatie over de zeer zorgelijke financiële situatie. De komende periode gaat hij onderzoeken of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Naast bezoeken aan Ajax en de licentiecommissie van de KNVB, zal hij op zeer korte termijn zeker aankloppen bij het gemeentebestuur. Het lijkt erop dat de rol van gemeente een cruciale is. Uiteraard zal de bewindvoerder ook met alle crediteuren in de slag gaan en proberen hen ervan te overtuigen dat genoegen nemen met een gedeeltelijke betaling altijd nog beter is dan een faillissement. De VVCS zal de komende periode korte lijnen met de bewindvoerder onderhouden. Morgen zal Danny Hesp aanwezig zijn bij de intakegesprekken van de UWV met de spelers. Op basis van de loongarantieregeling zal de UWV de achterstallige loon- en CFK betalingen over de maand december overnemen.

 

Onzekerheid over de nabije toekomst trof dezelfde VVCS delegatie een week geleden ook aan in en bij Veendam. Na een eerste inventariserend gesprek met voorzitter Becherer en directeur Korte drong de VVCS aan op een onderhoud met het gehele bestuur. Op donderdag 7 januari jl. geschiedde dit inderdaad. Na een pittige maar open discussie, kon de VVCS de volgende morgen de voltallige spelersgroep mededelen dat diezelfde morgen in elk geval de salarissen over de maand december waren voldaan. Uiteraard leefden er binnen de groep vele vragen, waarop de spelers zo ver als mogelijk antwoord kregen. Nadien sprak de VVCS delegatie nog met alle leden van de technische en medische staf. Uiteraard zal de VVCS de ontwikkelingen in het Veendamse de komende periode nauwgezet blijven volgen.