Onwezenlijke laatste bijeenkomst spelers HFC Haarlem

26 januari 2010

Vanmorgen om half tien kwamen de voltallige spelersgroep en de leden van de technische staf van Haarlem voor de laatste keer bijeen op De Toekomst. Namens de VVCS voegde Danny Hesp zich bij hen. De VVCS voorzitter trok zich met de spelersgroep terug in de kleedkamer. Op alle binnen de groep levende vragen gaf hij antwoord.

De VVCS zocht al gisteren contact met de KNVB en UWV. Met de KNVB werd gesproken over de dispensatiemogelijkheden bij overschrijvingen voor de spelers. De spelers zullen een dezer dagen een brief ontvangen van de curator die hun contracten opzegt. Dan zullen degenen die niet direct een nieuwe club vinden afhankelijk zijn van een WW-uitkering. Bij die aanvragen zal de VVCS hen bijstaan. De ontslagen spelers zullen ook allen een beroep kunnen doen op de sollicitatieservice van de spelersvakbond. Danny Hesp heeft vanmorgen benadrukt dat dit uiteraard geldt voor het gehele dienstenpakket van de VVCS.

De VVCS heeft ook in deze voor de spelers zwarte periode steeds geprobeerd hen met raad en daad bij te staan. Vandaag bleek dat deze bijstand door de geplaagde spelersgroep zeer gewaardeerd wordt.

Ook diverse leden van de technische staf vroegen om gebruik te mogen maken van het VVCS dienstenpakket. Uiteraard zullen ook zij waar mogelijk worden bijgestaan.