VVCS woedend over dispensatie weigering voor Haarlem spelers

4 februari 2010

Via het bestuur betaald voetbal vroeg de VVCS het bestuur amateur voetbal om coulance voor de getroffen Haarlem profs die er niet in slagen een nieuwe betaalde club te vinden. Het betreurenswaardige faillissement van HFC Haarlem betreft een voor Nederland, gelukkig, uitzonderlijke situatie. Het moge in de ogen van de VVCS voor zich spreken dat dit dan ook van alle betrokkenen vraagt om een redelijke oplossing. Een speler die buiten zijn eigen schuld om werkloos wordt, moet gewoon in staat worden gesteld om zijn vaardigheden op het voor hem hoogst haalbare niveau bij te houden. Voor hen die geen nieuwe betaalde club vinden, betekent dat dus de hoofdklasse van de amateurs. Bij monde van beleidsmedewerker Boll liet het bestuur amateur voetbal evenwel weten dat de Haarlem profs het maar met een Werkloosheidsuitkering moeten doen. Zij krijgen geen toestemming om bij de amateurs hun kwaliteiten en conditie op peil te houden. Naar het oordeel van de VVCS is hier sprake van een werkelijk misselijkmakend stukje bureaucratie. Bovendien concludeert de VVCS dat hier sprake is van een storende rechtsongelijkheid. Feit is namelijk dat Nederlandse, in het buitenland actieve, profs die in de winterwindow besluiten hun contract te ontbinden wel altijd speelgerechtigd worden verklaard voor Nederlandse amateurverenigingen. Zonder dat dezelfde meneer Boll hiertegen bezwaren heeft …

De VVCS onderzoekt op dit moment dan ook mogelijke juridische stappen.