Betaald Voetbal ontwikkelt gezamenlijke aanpak financieel beleid

12 februari 2010

Gisteren – donderdag 11 februari – heeft het reguliere overleg plaatsgevonden tussen de directies van de achttien Eredivisie Clubs. Een van de onderwerpen die vandaag ter sprake zijn gekomen is het financiële beleid. De Eredivisie Clubs onderkennen collectief de urgentie van een gezond financieel beleid. Om dit te kunnen verbeteren zal er de komende tijd in samenwerking met de KNVB, CED, CBV, VVCS en ProProf een plan van aanpak worden ontwikkeld.

Het plan van aanpak zal moeten leiden tot maatregelen die Betaald Voetbal clubs in staat stellen om zowel op korte als op (middel)lange termijn tot verbetering van de financiële positie te komen. Maatregelen op korte termijn zullen bijvoorbeeld verband houden met een herziening van de personeelskosten. Een aantal van deze maatregelen zullen in overleg met VVCS, ProProf en de CBV worden ontwikkeld. Om ook op langere termijn structurele voorwaarden voor een gezond financieel beleid te creëren zal er een werkgroep worden geformeerd met een focus op aanpassingen in het licentiereglement. Deze werkgroep wordt binnenkort samengesteld en zal bestaan uit vertegenwoordigers van Betaald Voetbal Organisaties, ECV, CED, KNVB en worden aangevuld met specifieke kennis en expertise van personen buiten de voetbalwereld. Doelstelling is om de beoogde aanpassingen met ingang van seizoen 2010 – 2011 door te voeren.

 

Frank Rutten, directeur Eredivisie CV (ECV): “Het belang van de bijeenkomst vandaag zit hem met name in het collectieve bewustzijn, ook in Nederland zijn we niet immuun voor de financiële ontwikkelingen zoals die momenteel plaatsvinden in de internationale voetbalwereld. Alle clubs zijn overtuigd van de urgentie om een gezond financieel beleid te voeren en de bereidheid om nu samen met alle betrokken partijen een passende aanpak te ontwikkelen is groot. We vertrouwen erop dat we daar op zowel korte als op de wat langere termijn resultaat van zien.”

 

In de ontwikkeling van het plan van aanpak zijn ook de betrokken vakbonden nauw betrokken. Gerard Marsman, voorzitter Coaches Betaald Voetbal (CBV): “Ook wij delen de zorg omtrent de huidige financiële situatie in het Betaald Voetbal en onderkennen het belang ervan om tot een aanpak te komen die het tij kan keren. Om tot structurele oplossingen te komen zal iedereen zijn steentje bij moeten dragen”.

 

Danny Hesp, voorzitter Vereniging Van Contractspelers (VVCS), sluit zich daarbij aan:“Een gezonde financiële basis onder het nationale Betaald Voetbal is goed voor iedereen. Alle betrokken partijen nemen nu hun verantwoordelijkheid en wij uiteraard ook. We realiseren ons allemaal dat er iets moet gebeuren en dat iedereen daar zijn eigen rol in heeft”. Zijn collega Ko Andriessen, directeur van voetbalvakbond ProProf, vult aan: “Het feit dat iedereen nu met elkaar aan tafel zit om de problematiek aan te pakken schept vertrouwen dat we daadwerkelijk tot een voetbalbrede oplossing kunnen komen.”

 

Eredivisie

Sinds 1956 zijn de sterkste clubs van Nederland verenigd in één competitie: de Eredivisie. Al ruim een halve eeuw staat de Eredivisie voor topvoetbal in Nederland. Deze bakermat van het nationale voetbal heeft wereldwijd een reputatie opgebouwd van spannend, vernieuwend en creatief voetbal. Gevoed door de sterke Nederlandse voetbalcultuur staat de Eredivisie bovendien tot ver over de landsgrenzen bekend als ideale broedplaats voor voetbaltalent. Direct of indirect is de Eredivisie dan ook hofleverancier van de vaderlandse voetbaltrots Oranje. Door talenten de kans te geven zich te ontwikkelen in een aantrekkelijke en spannende competitie wordt zodoende een stevig fundament gelegd onder het Nederlands Elftal, dat al jaren tot de wereldtop behoort.

De achttien Eredivisie Clubs hebben zich verenigd in de overkoepelende organisatie Eredivisie CV. Oorspronkelijk, sinds 1997, was dit een Naamloze Vennootschap. Eind 2004 hebben de clubs ervoor gekozen de rechtsvorm om te zetten in een Commanditaire Vennootschap: Eredivisie CV (ECV). Het doel van de vennootschap is onder andere het optimaliseren van de commerciële exploitatie van de mediarechten en sponsorrechten ten behoeve van én namens de achttien Eredivisieclubs. De Eredivisie CV tracht namens de clubs zoveel mogelijk Nederlanders te verbinden met de Eredivisie, de hoogste voetbalcompetitie van Nederland. Door gebruik te maken van een gezonde exploitatie wordt getracht op sportief vlak een hoogwaardige en aantrekkelijke competitie te hebben én houden in Nederland, om zo maximale aansluiting te behouden met buitenlandse competities.