VVCS besluit tot kort geding namens Haarlem spelers

17 februari 2010

Ondanks pogingen via het bestuur betaald voetbal en een rechtstreeks beroep op bondsvoorzitter Michael van Praag, blijft de afdeling amateur voetbal van de KNVB de ingediende verzoeken tot overschrijving weigeren.

Door deze voor de VVCS niet te volgen opstelling wordt Frank Karreman, Giel Neervoort, Milan Berck Beelenkamp, Laurens ten Heuvel en Marcel Akerboom de mogelijkheid onthouden om uit te komen voor de hoofdklasse clubs van hun keuze. Terwijl zij ofwel een contract kunnen tekenen, ofwel via de club van hun keuze een baan kunnen krijgen, zijn zij hierdoor aangewezen op een WW uitkering. Bovendien wordt hen door de uitermate halsstarrige houding van de KNVB de mogelijkheid onthouden om hun vaardigheden bij te houden en worden zij ondanks de bijzondere omstandigheden van een faillissement benadeeld ten opzichte van collega-profs die er voor kozen om het contract met een buitenlandse club te doen eindigen en wel speelgerechtigd werden voor dezelfde amateurs.

De VVCS heeft hierop besloten om haar advocaat mr W.F.C. van Megen namens genoemd vijftal een kort geding aanhangig te laten maken tegen de KNVB. Zodra de datum hiervoor bekend is, volgt verdere berichtgeving.