Kort geding VVCS // KNVB dient 10 maart

24 februari 2010

Het kort geding dat de VVCS namens 5 spelers van HFC Haarlem tegen de KNVB heeft aangespannen, dient op woensdag 10 maart, 11.00 uur in Utrecht. Inzet van het geding is het verkrijgen van overschrijving naar een amateurclub, welke overschrijving door de KNVB is geweigerd.
De meer dan starre houding van de KNVB belemmert de spelers in het op peil houden van hun vaardigheden in voetballend opzicht. De VVCS is van mening dat niet alleen sprake is van rechtsongelijkheid en volstrekte willekeur aan de zijde van de KNVB, doch stelt zich tevens op het standpunt dat ook de KNVB, zeker in een periode van economische malaise welke ook het betaald voetbal raakt, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Het regeren vanuit een ivoren toren, zonder enige voeling met de maatschappelijke werkelijkheid past de KNVB, een organisatie met meer dan een miljoen leden, niet.