REGELZUCHT KNVB AFGESTRAFT

11 maart 2010

Ex-Haarlem spelers moeten alsnog worden overgeschreven.

 

In het geschil tussen de ex-spelers van HFC Haarlem en de KNVB heeft de rechter geoordeeld dat het besluit tot weigering van overschrijving naar een aantal hoofdklasse-clubs niet in stand kan blijven.

 

De KNVB meende dat overschrijving zou leiden tot competitievervalsing en dat op basis van de reglementen geen overschrijving tijdens het seizoen zou kunnen plaatsvinden.

Namens de spelers is daar tegen aangevoerd dat de grenzen voor overschrijving in de reglementen bepaald zijn en dat die niet worden aangetast. Bovendien meenden zij dat hun belang om elders aan de slag te komen en zo hun vaardigheden op peil te kunnen houden zwaarder woog dan het formele belang van de KNVB.

 

Hierdoor ligt de weg vrij voor de spelers om uit te komen voor de club van hun keuze.

Saillant detail is nog dat twee betrokken clubs Noordwijk en ARC elkaar a.s. zaterdag treffen en dit ook geldt voor twee ex-teamgenoten, namelijk Marcel Akerboom en Milan Berck Beelenkamp.


De door de VVCS ingeschakelde advocaat van de spelers, mr. Wil van Megen,  gaf aan tevreden te zijn met de uitspraak: “De rechter heeft de situatie perfect aangevoeld en op deze basis een oordeel geveld dat recht doet aan de belangen van de spelers die nu ook geen beroep meer hoeven te doen op de openbare kas om in hun levensonderhoud te voorzien.“