Principeakkoord over nieuwe CAO Contractspelers Betaald Voetbal

28 april 2010

Maarsbergen, 28 april 2010 – De Nederlandse Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) is een principeakkoord overeengekomen met de sociale partners VVCS en ProProf aangaande een nieuwe CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal.  

 

Het principeakkoord zal op 11 mei a.s. in de FBO-ledenvergadering worden voorgelegd aan de bij de FBO aangesloten betaaldvoetbalorganisaties en zal tevens nog ter goedkeuring aan de leden van de VVCS en ProProf worden voorgelegd. De nieuwe CAO zal, na aanvaarding, ingaan op 1 juli 2010 en eindigen op 30 juni 2014.  

 

Een principeakkoord is onder meer bereikt over een verlaging van het minimum aantal contractspelers per eerste divisieclub, een aanpassing van de schadeloosstelling na beëindiging van een spelerscontract, de mogelijkheid tot het alsnog aangaan van nieuwe verlaagde contracten en een verlaging van de werkgeversbijdrage. Verder zullen bepaalde artikelen in de huidige CAO praktijkgericht worden aangepast.

 

Belangrijk voor de vakbonden is dat de regeling betreffende de 100% doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid de komende jaren in de CAO verankerd blijft.

 

De onderhandelingen hebben plaatsgevonden nadat de FBO, clubs en vakbonden in een eerder stadium binnen een vanuit de clubs ingestelde werkgroep hadden gesproken over de huidige financiële toestand binnen het betaald voetbal. Als gevolg van deze gesprekken zijn CAO-partijen gekomen tot een openbreking van de huidige CAO Contractspelers Betaald Voetbal.

 

De FBO en de clubs zijn de vakbonden erkentelijk dat zij de noodzaak van de aanpassing van de CAO hebben ingezien en zijn ervan overtuigd dat het huidige akkoord een belangrijke stap is in de verdere gezondmaking van de bedrijfstak betaald voetbal. 

 

Namens de werkgevers hadden in de CAO-delegatie zitting de heren:  

Serge Rossmeisl (FBO), Hans Nijland (FC Groningen), Jeroen Slop (AFC Ajax), Jacco Swart (NEC Nijmegen), Bert Zwanenburg (FC Oss) en Alex Pama (Cambuur Leeuwarden). De VVCS liet zich vertegenwoordigen door de heren Louis Everard en Ad Dieben. Proprof door de heren Ko Andriessen en Daan Hermes.