Premieonderhandelingen De Graafschap

24 september 2010

De financiële positie in de bedrijfstak betaald voetbal is weinig rooskleurig. VVCS en ProProf aan werknemerszijde en de FBO aan werkgeverszijde vonden elkaar in onderhandelingen die uiteindelijk hebben geresulteerd in het tussentijds openbreken van de CAO voor contractspelers.

 

Op voorhand was te verwachten dat ook de jaarlijkse onderhandelingen tussen club en spelersraad over de collectieve wedstrijdpremieregeling niet zonder slag of stoot zouden gaan verlopen. Spelers zien enerzijds de noodzaak tot matiging om zodoende hun bijdrage in de continuïteit van hun club te kunnen leveren, maar anderzijds vormen de wedstrijdpremies een substantieel deel van hun inkomen, en zijn zij tevens van mening dat de recessie door clubs ook niet misbruikt kan en mag worden bij het komen tot een acceptabele regeling 

De VVCS werd dan ook door een groot aantal spelersgroepen geconsulteerd, hetgeen bij een aantal betekende dat de VVCS vertegenwoordigers de onderhandelingen voor hun rekening namen. Zo ook bij de Graafschap.

VVCS stafmedewerker Ad Dieben sprak uitgebreid met de directie van de Graafschap (Leen Looyen en Henk Bloemers), kreeg vertrouwelijk inzicht in alle financiële stukken, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een premieregeling waarbij beide partijen water bij de wijn hebben moeten doen, maar met het eindresultaat, een regeling voor het seizoen 2010-2011, tevreden zijn.