VVCS DEELT CONCLUSIE VI BEPAALD NIET

29 september 2010

In de Voetbal International van deze week wordt door de onderzoeksjournalisten Van Duren en Knipping geconcludeerd dat de voetbalmakelaar op korte termijn zal verdwijnen. De VVCS kwalificeert deze conclusie als onjuist en voorbarig.

 

De journalisten van VI baseren zich hierbij volledig op concept reglementen van de FIFA. Ook de VVCS is bekend met de inhoud van dit document. Feit is echter dat bedoeld stuk nog geen enkele formele status heeft. Binnen de FIFA zullen onder meer de juridische commissie en belangrijker nog,  de committee for club football, zich hierover hebben uit te spreken. Laatstgenoemde commissie wordt voorgezeten door UEFA president Michel Platini. De VVCS heeft alle reden om aan te nemen dat de concept “regulations on working with intermediairs” deze toetsingen niet zullen overleven. Immers, de UEFA, de voetbalbonden en vertegenwoordigers van (grote) clubs maakten reeds eerder duidelijk dat zij geen enkele toegevoegde waarde zien in het nieuwe fenomeen van de intermediairs. Dit zal ongetwijfeld ook gelden voor de Europese Commissie.

Ook de VVCS is van mening dat het huidige systeem van players agents niet zaligmakend is. Maar het volledig vrijgeven, hetgeen de FIFA voorlopig voornemens lijkt, is hiervoor zeker geen oplossing. In tegendeel. Goudzoekers die onder het huidige systeem nog worden geweerd, zouden dan namelijk zonder enige beperking en kwalificatie zich kunnen storten op de begeleiding van voetballers.

In de ogen van de VVCS zou de FIFA juist samen met de nationale bonden haar verantwoordelijkheid moeten pakken, in plaats daarvan weg te lopen.