Schikking tussen FC Twente en Ron Olyslager

16 juli 2001

Een jaar lang leefde Ron Olyslager in onzekerheid. Bij de doelman werd een hartafwijking geconstateerd en FC Twente vocht de geldigheid van zijn tweejarig contract bij de Enschedese club aan. Dit weekend kon Olyslager weer opgelucht ademhalen. Met Twente werd een bevredigende schikking getroffen en volgend jaar kan Olyslager als keeperstrainer aan de slag bij zijn oude club De Graafschap.
Lang stonden FC Twente en Ron Olyslager lijnrecht tegenover elkaar. Toen in de zomer van 2000 een hartafwijking werd geconstateerd bij Olyslager, probeerde FC Twente onder de afgesloten 2-jarige overeenkomst met de doelman uit te komen. Pas in mei van dit jaar besloot de Arbitragecommissie van de KNVB, na vele getuigen van beide partijen gehoord te hebben, dat FC Twente er niet in was geslaagd bewijs te leveren dat er een ontbindende voorwaarde gold voor het geval Olyslager niet goedgekeurd zou worden. Derhalve bestond er per 1 juli 2000 een bindende arbeidsovereenkomst tussen de club en de speler.

Ron Olyslager werd in zijn conflict met FC Twente bijgestaan door de VVCS. De Arbitragezaak werd voor de VVCS begeleid door Bas de Hond, jurist van de FNV Ledenservice.

De uitspraak van de Arbitragecommissie leidde deze week tot nieuwe discussie tussen FC Twente en Ron Olyslager. In deze gesprekken werd een uiteindelijk voor beide partijen aanvaardbare schikking bereikt. Olyslager werd financieel gecompenseerd en was met onmiddellijke ingang vrij van contractuele verplichtingen. Bij de onderhandelingen die tot de schikking leidden, werd Olyslager bijgestaan door Ad Dieben en Louis Everard van de VVCS.

Nog diezelfde dag tekende Ron Olyslager een eenjarige verbintenis als keeperstrainer bij De Graafschap, met een optie voor een langere periode. Zo keerde een vervelend jaar vol onzekerheid zich nog ten goede.

Olyslager is overigens vorig jaar reeds aan zijn hartafwijking geopereerd en weer volledig gezond verklaard.