Torenhoge opleidingsvergoedingen in strijd met EU wetgeving

27 oktober 2010

In Parijs vond vrijdag 22 oktober en zaterdag 23 oktober een seminar plaats. Een belangrijk punt van discussie was of sport, in het bijzonder voetbal en de voetballers, op een speciale specifieke manier moet worden behandeld, of dat voetballers gelijk iedere andere werknemer behandeld moeten worden. Of te wel de discussie met betrekking tot “Specificity of Sport”. Ondermeer werd gesproken over het recht tot het tussentijds beëindigen van een overeenkomst, en de vergoeding welke een tussentijdse beëindiging met zich mee brengt.

In dit kader werd meer specifiek aandacht besteed aan het bedingen van een opleidingsvergoeding in het geval een voetballer, na het volgen van zijn opleiding tot betaald voetballer, bij een andere club in dienst treedt. Met name professor Blanpain hield een vlammend betoog dat EU wetgeving het verbiedt dat werknemers, dus ook voetballers, worden beperkt in hun mobiliteit door het bedingen van torenhoge afkoopsommen en opleidingsvergoedingen.

Namens de VVCS waren Ad Dieben en Louis Everard in Parijs aanwezig.