Europese Commissie onderzoekt transfers en agenten

4 februari 2011

De Europese Commissie is begonnen aan een onderzoek naar het functioneren van de transfermarkt in het voetbal en overige sporten.

Pedro Velazques, plaatsvervangend hoofd van de unit Sport van de Europese Commissie, sprak hierover tijdens een door de FIFPro in Brussel georganiseerd forum.

Zeer recent kwam de Commissie met een document  getiteld “Developing the European Dimension in Sport”. Dit is de sinds de totstandkoming van het Lissabon verdrag het eerste officiële stuk van de hand van de Commissie  over sport.

Velazquez benadrukte nog eens het belang dat de Commissie hecht aan de totstandkoming van een social dialogue in het voetbal. Zo’n dialoog wordt door de commissie gezien als een uitstekend instrument om te komen tot een meer stabiele, politieke basis voor het voetbal.

De praktijk is echter dat de FIFPro in dit proces niet echt de medewerking van de UEFA en organisaties van clubs en leagues lijkt te krijgen. Al jaren is men bezig om internationaal overeenstemming te bereiken over de minimale voorwaarden waaraan een voetbalcontract zou moeten voldoen. De Commissie kijkt hierbij vooral toe.

Bij haar studie naar het functioneren van de transferregels stuitte men uiteraard ook op de rol van de agenten. Bepaald niet vreemd was natuurlijk de conclusie dat bepaalde activiteiten van agenten de aandacht van de commissie verdienen.  Concreet sprak Velazques in dit kader over twijfels die men heeft over het gebrek aan transparantie van financiële transacties in het kader van transfers en de rol van agenten hierin. Ook is men kennelijk voornemens om weer eens een onderzoekje te doen naar de legitimiteit van het gehele transfermechanisme.

Louis Everard, directeur van de VVCS, reageert: “Het laatste akkoord tussen de Commissie en de FIFA dateert al weer van 2001. Dat betekende toen de invoering van de huidige FIFA transferregels met daarbij de introductie van het systeem van de opleidings- en solidariteitsvergoedingen, stabiliteitsperiode en transferwindows. Het is natuurlijk prima dat er weer eens een check van de juridische houdbaarheid van deze reglementen volgt. Ik hoop uiteraard wel dat men daarbij niet met het onzinnige idee komt om de net voorbije winterwindow nog verder te beperken. Ik denk namelijk dat een ieder met gezond verstand juist inziet dat die twee beperkte periodes alleen maar leiden tot juist redelijk overspannen situaties op de transfermarkt. Voor wat betreft de agenten lijkt de Commissie achter de muziek aan te lopen. Men zal toch weten dat er al een geheel nieuw reglement klaarligt voor invoering bij de FIFA? Een reglement overigens dat de zgn. kinderhandel, waar zelfs Kamervragen over gesteld worden, juist in de hand werken. Oftewel; de gelegenheid is er en qua timing past het ook. Wij zijn dan ook meer dan benieuwd of de Commissie echt doorpakt en het niet laat bij even mooie als loze woorden”.