Aanbevelingen taskforce excessen verder onder druk

7 april 2011

Begin deze week kwam de Adviescommissie Tuchtrecht van de KNVB bijeen. Alle geledingen van het voetbal zijn in deze commissie vertegenwoordigd. Namens de VVCS heeft Louis Everard hierin zitting.
Geagendeerd was onder meer het rapport van de “taskforce effectieve aanpak excessen”. De VVCS heeft al eerder laten weten dat zij dit rapport kwalificeert als nogal gemakkelijke  symboolpolitiek. In het rapport wordt alleen gesproken over repressie en in het geheel niet over noodzakelijke preventie. Natuurlijk is het werkelijk absurd dat er in het amateurvoetbal bijna wekelijks scheidsrechters worden neergeslagen, maar dat is uiteraard geen reden om de straffen in het betaald voetbal enorm te verhogen. De excessen in het amateurvoetbal lijken meer een maatschappelijk probleem en zijn dan ook niet geholpen met een zgn. “Berufsverbot” voor profs.
Ook de oproep van de taskforce om salarisbetalingen aan zich aan zgn. excessen schuldig makende profs te staken wijst de VVCS uiteraard van de hand. Ook als zij geschorst zijn hebben profs nu eenmaal gewoon te trainen en zijn dan ook gewoon gerechtigd tot hun basis-salaris. Hun premies lopen zij uiteraard wel mis.
Ook de adviescommissie stelde vast dat betaald voetbal in de regel zeker niet geconfronteerd wordt met excessen als het molesteren van de scheidsrechter en collectieve vechtpartijen. Ook zij hecht meer belang aan preventie en ziet evenmin reden tot de kennelijk gewenste enorme verzwaring van de strafmaat voor het betaald voetbal.
De aanbevelingen van de taksforce laten zich zo langzamerhand tenminste omschrijven als behoorlijk omstreden.