Ontslagvergoeding blijft op oude niveau

19 april 2011

Uitspraak Hoge Raad voordelig voor voetballers.

Op 8 april 2011 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de vraag of betere arbeidsvoorwaarden in een CAO die nadien wordt vervangen door een latere (minimum)CAO  blijven gelden of niet.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit wel het geval is. Voor voetballers die vielen onder de CAO 2008-2011 betekent dit dat de mindere regelingen in de nieuw afgesloten CAO 2010-2014 voor hen niet gelden. De betreffende spelers kunnen een beroep blijven doen op de oude voorwaarden.

Het meest in het oog springt de vergoedingsregeling  bij ontslag die vanwege de verslechterende economische omstandigheden naar beneden is bijgesteld. Spelers die al in dienst waren van de club voor 1 juli 2010 kunnen bij ontslag na die datum  aanspraak blijven maken  op de hogere vergoedingsregeling uit de oude CAO.

VVCS-advocaat  Van Megen: “Voor de praktijk is dit een zeer belangwekkende uitspraak voor werknemers in tijden van teruglopende arbeidsvoorwaarden. Het vraagstuk van verworven rechten heeft er weer een nieuw hoofdstuk bij gekregen. Voetballers kunnen blij zijn met deze steun in de rug die de Hoge Raad heeft geboden. “