Louis van Gaal ontvangt jubileumboek VVCS

18 juni 2011

De Vereniging van Contractspelers, VVCS, vierde vrijdag zijn vijftigste verjaardag met de presentatie van een speciaal jubileumboek. Louis van Gaal nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Voor een publiek van circa honderd gasten en journalisten overhandigde Gerard Kerkum het eerste exemplaar van het jubileumboek Een halve eeuw op de barricade aan Louis van Gaal. Het is geen toeval dat beide heren in 2011 als eersten met dit unieke boek in handen staan: Kerkum was betrokken bij de oprichting én voormalig voorzitter, Van Gaal was in 1985 de eerste voorzitter van de Centrale Spelersraad, CSR. 

Zowel Kerkum als Van Gaal roemde de verrichtingen van de VVCS – met name de uitstekende rechtspositie van professionele voetballers in Nederland – maar gaf de jubilerende spelersvakbond ook een boodschap mee. Opvallend genoeg pleitten beiden voor meer respect: Kerkum voor meer respect van spelers ten opzichte van elkaar, Van Gaal voor meer respect van spelers voor de spelregels.’

Het jubileumboek is geschreven door Bert Nederlof en Joop Niezen, respectievelijk senior-redacteur en voormalig hoofdredacteur van Voetbal International. Anderhalf jaar zijn beide journalisten bezig geweest met het samenstellen en schrijven van het boek, daarbij uitvoerig geholpen door voormalig VVCS voorzitter én erelid Martin Snoeck, die vooral druk doende was met het doorspitten van honderden archiefpagina’s.

‘Het is geen gewoon jubileumboek geworden’, waarschuwden Nederlof en Niezen. ‘We hebben niet alleen maar positieve verhalen geschreven. We hebben een journalistiek boek willen maken en zijn daarbij de controverse niet uit de weg gegaan. Dit boek kan voor discussie zorgen, aangezien we merkten dat er soms nogal wat oud zeer aanwezig was bij de geïnterviewden.’

VVCS directeur Louis Everard glimlachte: ‘Wij wilden ook geen lief en oppervlakkig jubileumboek uitbrengen. Het boek mocht stof voor discussie leveren. Met het resultaat ben ik erg tevreden en ik ben benieuwd hoe hierop wordt gereageerd.’