Voor spelers gunstige wijziging in CAO

7 augustus 2001

De VVCS heeft al vaker aangegeven dat de CAO voor Contractspelers niet op alle punten even duidelijk is. Zo zorgde de bepaling over de door spelers te hanteren opzegtermijn bij aflopende contracten in het verleden voor veel verwarring. Deze zomer is er een voor de spelers voordelige wijziging in de CAO aangebracht.
Ieder voorjaar was er weer onduidelijkheid over de datum waarop spelers een aflopend contract dienden op te zeggen. Om onaangename verrassingen te voorkomen adviseerde de VVCS spelers, die reeds van een nieuwe club verzekerd waren, om op uiterlijk 31 maart de club van zijn beslissing op de hoogte stellen.

Nu is er eindelijk duidelijkheid verschaft. De FBO heeft namens de clubs een wijziging voorgesteld waarop de VVCS positief gereageerd heeft.

De clubs dienen spelers voor 31 maart middels een aangetekend schrijven mede te delen dat zij een aflopend contract niet wensen te verlengen. Indien de mededeling niet tijdig wordt gedaan wordt de overeenkomst met de speler voor de duur van een jaar voortgezet.

Maar spelers hebben voortaan wat meer tijd. Contractspelers dienen voortaan voor 15 mei – ook weer middels een aangetekend schrijven – hun werkgever op de hoogte te stellen van het opzeggen van hun aflopende contracten. Ook hier geldt weer dat de verbintenis met een jaar verlengd wordt als de brief niet tijdig verzonden wordt.

Officieel luidt de gewijzigde tekst als volgt:

“De werknemer dient de mededeling als bedoeld in lid 4 van dit artikel op 15 mei van het jaar waarin de arbeidsovereenkomst afloopt per aangetekend schrijven aan de werkgever te doen. Indien de mededeling niet tijdig is gedaan wordt de overeenkomst voortgezet voor de duur van een jaar. De datum op het bewijs van aantekening is bepalend voor de vraag of de mededeling tijdig is gedaan.”