Nieuwe lichting Mbo-studenten is klaar voor het nieuwe studiejaar

24 augustus 2011

De Mbo-opleiding Commercieel medewerker van de VVCS Academy gaat 31 augustus weer van start. Dit wordt de tweede jaargang van deze opleiding. Nadat de vorige lichting studenten na 1 jaar hun Mbo-diploma niveau 3 hebben behaald, gaan de nieuwe studenten voor hetzelfde resultaat. Dat de eerste lichting erg tevreden is over de opleiding, blijkt wel uit het feit dat allen besloten om door te gaan voor hun Mbo-diploma op niveau  4. Ook dit diploma kunnen zij na 1 jaar behalen.

De voetballers krijgen 1x per week virtueel les en zullen daarnaast ook 8 uren per week stage moeten lopen. Tevens moeten ze rekening houden met een aantal uren zelfstudie en een maandelijkse praktijkdag. Vanzelfsprekend worden de voetballers hierin ondersteund door zowel de clubs als de docenten.

De nieuwe groep bestaat uit 17 voetballers. Aangezien het een vrij grote groep is, heeft de VVCS besloten om de groep tijdens de virtuele colleges op te splitsen in 2 subgroepen. Dit zal het onderwijsniveau bevorderen. Zodoende zal er een collegeavond zijn op dinsdag en één op donderdag. Overigens zullen de 2 groepen tijdens de maandelijkse praktijkdagen wel gezamenlijk les krijgen. De praktijkdagen worden gehouden op Sportpark De Toekomst in Amsterdam. Deze dagen worden gebruikt om de voetballers de vaardigheden bij te brengen die horen bij de opleiding tot Commercieel  medewerker. Tevens zal het regelmatig voorkomen dat de voetballers tijdens de praktijkdagen enkele examens moeten afleggen.

Ondanks dat de Mbo-opleiding ook voor oudere voetballers toegankelijk is, bestaat de nieuwe lichting Mbo-studenten vooral uit jonge voetballers van zowel Ajax, PSV als AZ. Aangezien de voetballers op deze leeftijd ook al veel trainen, is de combinatie met school erg lastig gebleken. Veel ouders klagen terecht dat de scholen geen rekening houden met wisselende trainingstijden. Ook komt het regelmatig voor dat een speler van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezig is met school-voetbal-school en vooral veel tijd kwijt is aan het heen-en-weer reizen. Dit gaat ten koste van zowel de prestaties op school, als die op het voetbalveld.

Veel clubs proberen dit probleem nu te ondervangen door zelf een opleiding te starten. Vaak is dit een Mbo-opleiding tot profvoetballer op niveau 2/3. Uiteraard is dit een prima initiatief, maar je kunt je afvragen wat voor waarde dit diploma heeft met het oog op een eventuele vervolgstudie.

De clubs en spelers die zich nu hebben aangemeld voor de Mbo-opleiding Commercieel medewerker, hebben al verschillende opleidingen geprobeerd. Maar telkens liepen zij tegen dezelfde problemen aan. Vaak bleek de school niet flexibel, waardoor er te veel lessen werden gemist.

Zowel clubs als de spelers en hun enthousiaste ouders zien via de VVCS Academy wel een mogelijkheid om school en voetbal op een haalbare wijze te combineren.

 

Veel van de spelers zijn al druk doende met het vinden van een leuk stageadres.  

Vanzelfsprekend wenst de VVCS alle nieuwe Mbo-studenten veel succes! Via de website van de VVCS Academy zullen wij iedereen regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen van deze nieuwe lichting.