VVCS met politiek in gesprek over spelersmakelaars

20 september 2011

Op initiatief van Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken (PVDA) heeft gisteravond een gesprek plaatsgevonden met diverse betrokken partijen binnen het betaald voetbal. In zijn algemeenheid is gesproken over de beroepsgroep spelersmakelaars waaronder de op handen zijnde nieuwe regelgeving van de FIFA met betrekking tot de licenties en het benaderen van en bemiddelen voor spelers onder de 16 jaar. Vertegenwoordigd in Den Haag waren de KNVB, FBO, VVCS, Pro Agent en ProProf. Alle aanwezigen waren het er over eens dat er een vorm van regulering dient te bestaan ter bescherming van zowel spelers als clubs en om de kwaliteit van de beroepsgroep spelersmakelaars te waarborgen. Dit op zowel nationaal als internationaal niveau.

Namens de VVCS waren voorzitter Danny Hesp en directeur Louis Everard aanwezig. Laatstgenoemde:  “Wij zijn uiteraard verheugd met de steun van de politiek in dit dossier. Het moge duidelijk zijn dat wat ons betreft de kwaliteitseisen voor spelersmakelaars niet hoog genoeg kunnen zijn. Ook de besproken mogelijke nieuwe vormen van controle op hun handel en wandel, waaronder zeker de uitwassen met jonge kinderen, ondersteunen wij uiteraard.  Inderdaad hebben wij hiertoe gisteren een eerste open en vooral constructief gesprek gevoerd.”