Adviescommissie Tuchtrecht opnieuw tegen aanbevelingen taskforce excessen

18 oktober 2011

Op verzoek van de Algemene Vergadering Betaald Voetbal heeft de Adviescommissie Tuchtrecht zich nogmaals gebogen over de aanbevelingen van de “taskforce excessen”.

In deze Adviescommissie zijn alle geledingen van het betaalde voetbal verenigd. Zo ook de VVCS.

 

Louis Everard: “De VVCS heeft er al eerder op gewezen dat zij het net als ieder weldenkend mens stuitend en absurd vindt dat scheidsrechters in het amateur voetbal bijna wekelijks slachtoffer worden van geweldsuitspattingen van zogenaamde liefhebbers van de voetbalsport. Maar helaas is dat een maatschappelijk probleem dat uiteraard geenszins een rechtvaardiging vormt voor de verzwaring van de strafmaat binnen het betaalde voetbaal. De Taskforce stelt voor om de maximum straf voor profs op te rekken tot 10 jaar. De VVCS stelt vast dat een dergelijke straf niets anders is dan een “Berufsverbot” en wijst dit uiteraard nadrukkelijk van de hand”.

Alle vertegenwoordigers binnen de commissie stelden ook vast dat excessen als het molesteren van een scheidsrechter of een collectieve vechtpartij in het betaald voetbal gelukkig helemaal geen item zijn.

 

Ook het voorstel van de taskforce om spelers die zich “misdragen” geen salaris meer te betalen werd door de VVCS afgewezen. Ook geschorste profs hebben nu eenmaal gewoon te trainen en hebben dan ook gewoon recht op hun (basis-)salaris.

 

Evenmin zag de adviescommissie aanleiding om de “gedragscode officials betaald voetbal” aan te scherpen.

 

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de taskforce excessen voor wat betreft het betaald voetbal bezig lijkt met een waar achterhoedegevecht.