Tweede bijeenkomst van de klankbordgroep arbitrage

19 oktober 2011

Gisterenavond vond in Zeist de tweede bijeenkomst plaats van de “klankbordgroep arbitrage”.

Namens de CSR waren Alje Schut en voorzitter Danny Hesp aanwezig. De afvaardiging namens de trainers bestond uit Pieter Huistra, Art Langerer en Gerard Marsman. Namens de arbitrage gaven Jan Wegereef, Kevin Blom en Dick van Egmond acte de presence. Gijs de Jong nam aan de bijeenkomst deel namens de KNVB.

 

Tijdens de bijeenkomst werden enkele door de trainers en spelers ingebrachte spelsituaties door de arbiters van een nadere, noodzakelijke, toelichting voorzien.  

 

Ter vergadering werd ook de op 5 oktober jl. georganiseerde bijeenkomst van trainers en arbiters geëvalueerd. Deze was door een ieder als zeer positief ervaren. De deelnemers concludeerden dat deze ontmoeting leidde tot meer wederzijds begrip en een verbetering van de onderlinge communicatie.

Er wordt dan ook bezien of het mogelijk is om een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren met de spelers (en scheidsrechters).

 

Duidelijk werd voorts dat de, als uitkomst van de vorige vergadering, bij verschillende clubs gehouden informele pre-matchbriefing door een groot deel van de trainers als positief bestempeld werd.