Internationale aangelegenheden

9 december 2011

Een nieuwe rubriek op de website van de VVCS.

Het webteam zal tenminste één maal per maand ingaan op relevante internationale onderwerpen.

 

Eindelijk goalline technology?

De IFAB, een clubje oude, zeer conservatieve mannen binnen de FIFA dat geheel zelfstandig beslist over de spelregels die een ieder waar ook ter wereld heeft te volgen, lijkt onder de publicitaire druk nu eindelijk wakker geschrokken. Op dit moment worden er dan ook met instemming van de FIFA negen verschillende systemen getest.

Medio maart 2012 vergadert de IFAB in Londen. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat men dan inderdaad het gebruik van dit technische hulpmiddel zal toestaan. Tussen maart en juni 2012 wordt dan een volgende testfase afgewerkt. Opper-opa Blatter nam publicitair al een voorschot. Trots liet hij in een interview met de Spaanse pers optekenen dat hij er zonder meer op vertrouwt dat op het WK 2014 in Brazilië de goalline technology gebruikt gaat worden.

 

Hoezo zijn wij corrupt?

De PZPN, de voetbalbond van Polen, werd tijdens haar algemene vergadering van 25 november jl. opgeschrikt door een enorm schandaal, nu al aangeduid als de “tape affair”. Ter vergadering werd door een van de afgevaardigden een opname getoond van een gesprek tussen president van de PZPN, oud vedette Lato en een oud collega-bestuurder. Te samen met de huidige General Secretary, zouden zij voor een hen zelve uitermate aantrekkelijke deal hebben gesloten. Dit betreft de nieuwbouw van het kantoor van de voetbalbond. De heren konden kiezen uit zes aanbiedingen. Daar waar met de meest logische en meest aantrekkelijke optie, een gebouw gelegen in het zgn. national stadium, een bedrag gemoeid zou zijn van € 3.800.000,–, werd toch gekozen voor een redelijk vaag projectplan dat de bond het sommetje van € 14.200.000,– gaat kosten. Op tape werd duidelijk waarom…

De Poolse minister van Sport en de nationale anticorruptie autoriteit zijn inmiddels druk doende met hun onderzoeken. General Secretary Krecina is inmiddels ontslagen.

 

Third party ownership verboden in Engeland, maar toegestaan door UEFA?

De zaak Tevez heeft de Premier League terecht doen besluiten dat investeringsfondsen, die claimen de eigendom te hebben verkregen van economische rechten of federatieve rechten van spelers, niet getolereerd dienen te worden.

De realiteit is evenwel dat met name de Spaanse en Portugese clubs op dit moment zeer actief zijn met de verkoop van dit soort gezochte en juridische meer dan betwistbare rechten. Alleen Benfica zou zo al meer dan € 44.000.000,– hebben opgehaald. De “federatieve rechten” van Zaragoza goalie Jiminez zouden € 8.000.000,– hebben opgebracht.

Het is nu aan de UEFA om duidelijkheid te brengen. Wanneer men niet ingrijpt, dreigt een situatie zoals die in bijvoorbeeld Brazilië zeer gewoon is. Daar bestaan per club lijsten met daarop de vermelding van de reguliere transfersom welke betaald dient te worden aan de club bij interesse in de overgang van een speler, maar daar naast ook het bedrag dat aan het bedrijf (soms de plaatselijke supermarkt) betaald moet worden dat investeerde in de verkrijging van de federatieve rechten. Ook die laatste moet in geval van een transfer dus betaald krijgen.

 

Match fixing adviseurs UEFA zelf onderwerp van onderzoek?

Uit zeer interessante bron begreep het webteam van de VVCS dat Platini cum suis bepaald niet gelukkig zouden lijken te zijn in de keuze van hun eigen adviseurs. Meer dan hot item is momenteel de match fixing. Er worden door de UEFA dan ook allerhande congressen georganiseerd en dure specialisten ingehuurd die hun bijdrage moeten leveren aan de bestrijding van deze excessen. Het is juist een deel van die laatste categorie die mogelijk zelf niet geheel van onbesproken gedrag zou kunnen zijn… Wordt wellicht vervolgd.

 

Hofs en Zonneveld aan de beurt bij de DRC?

Naar de VVCS begreep vindt de volgende zitting van de Dispute Resolution Chamber van FIFA plaats op 1 februari 2012. Wij hopen dat dan de namens Nicky Hofs en Mike Zonneveld tegen AEL Limassol opgestarte zaken behandeld zullen worden. Zie hiervoor ook het volgende nummer van De Contractspeler.