Tweede lichting MBO-studenten van de VVCS Academy ligt op schema

2 februari 2012

Vanaf september 2011 is de 2e lichting MBO-studenten actief aan de VVCS Academy. Zij volgen de MBO-opleiding Commercieel Medewerker. Deze lichting bestaat uit voetballers van zowel Ajax, PSV als AZ. Het grootste verschil met de voorgaande lichting is de leeftijdsopbouw. Waar bij de vorige lichting nog sprake was van een gemiddelde leeftijd van 25 jaar, is de gemiddelde leeftijd nu 18 jaar.

 

Vanzelfsprekend heeft dit ook consequenties voor de begeleiding van deze groep. Net als bij een reguliere onderwijsinstelling, heb je voor het studeren aan de VVCS Academy ook een bepaalde  discipline nodig. De docenten merken bij deze lichting dat de discipline af en toe te wensen overlaat, maar dat is gezien hun relatief lage leeftijd niet verwonderlijk. Gelukkig beseffen de clubs dat ook en hebben zij voor deze jongens studiebegeleiders aangesteld. In samenspraak met de docenten van de VVCS Academy wordt er op deze wijze voor gezorgd dat de voetballers tussen de trainingen door tijd besteden aan hun opleiding.

Dat deze begeleiding haar vruchten al begint af te werpen is een feit. Onlangs bleek dit al uit het eerste examen dat de voetballers maakten. Van de 20 studenten was er slechts één die een onvoldoende haalde voor het examen Marketing.

 

Ook voor de voetballers is deze manier van onderwijs volgen nieuw. Normaal gesproken moesten zij elke dag naar school, om daarna snel naar het trainingscomplex te vertrekken voor de training of wedstrijd. Ook kwam het regelmatig voor dat zij tussen twee trainingen door nog snel naar school moesten. Met het volgen van de MBO-opleiding aan de VVCS Academy is het heen en weer racen van school naar club en vice versa in elk geval verleden tijd.

 

De voetballers geven aan erg tevreden te zijn over de werkwijze van de VVCS Academy. Het enige waaraan zij erg moeten wennen is de maandelijkse praktijkdag en dan vooral de duur hiervan. Deze dag duurt van 15.00-21.00 uur. Op het eerste gezicht valt dat nog wel mee, ware het niet dat de voetballers op die dag al vanaf negen uur ’s morgens stage lopen. Overigens horen wij dit bezwaar ook van andere MBO-studenten.

Let wel, de VVCS Academy vindt deze feedback even belangrijk als nuttig en zal daarom ook zeker proberen om de voetballers tegemoet te komen. Wellicht worden in de toekomst de maandelijkse bijeenkomsten opgesplitst. Hierdoor zullen de voetballers twee bijeenkomsten per maand hebben en zal dus de duur van deze dag ingekort worden.

 

Ook de begeleiders van de clubs zijn tevreden met de VVCS Academy. Zij zijn de samenwerking aangegaan als een soort pilot. Voor hen is het belangrijk dat de voetballers tevreden zijn en dat zij resultaat halen in de vorm van een diploma. Het zegt wat dat betreft natuurlijk genoeg dat de clubs zelfs tussentijds enkele voetballers willen laten overstappen naar de VVCS Academy. Dit lijkt ons het bewijs dat sprake is van een goede samenwerking.

 

Het diploma is nog niet binnen, maar de meeste voetballers liggen op schema. De VVCS Academy is er dan ook van overtuigd dat ook zij het MBO-diploma Commercieel medewerker binnen de daarvoor gestelde tijd zullen behalen.

 

Tot lichting twee horen de volgende spelers: Mitchell Dijks, Joël Veltman, Lesly de Sa, Stefano Denswil, Mike Busse, Donny v/d Wal, Djarno Hofland, Abdel el Hasnaoui, Chiel Kramer, Nelinho Cleonise, Danzell Gravenberch, Kenny Tete, Derwin Martina, Elvio van Overbeek, Wouter Soomer, Jeffrey Ket, Flynn Jochems, Raymond Anane Gyasi, Paulo Bandeira en Chavez Uitenwerf.