Ook de CAS staat afgezonderd trainen niet toe

6 maart 2012

De Russische speler Igor Strelkov werd tijdens de seizoensvoorbereiding te verstaan gegeven dat hij geheel alleen diende te trainen. Hij werd niet toegelaten tot welke groepstraining dan ook. Sterker nog, voor hem had men een geheel individuele training in petto in een naast de trainingaccommodatie gelegen park. Let wel, bij een temperatuur van min 25 graden Celsius. Een tweede bizarre verrassing voor hem was dat hij geen salaris kreeg uitbetaald over deze periode.

De speler wendde zich hierop tot de Russische Arbitragecommissie, nota bene een door de FIFA goedgekeurde DRC. De Commissie wees de claim van de speler evenwel af.

Hierop ging hij in beroep bij de CAS, het hoogste internationale sporttribunaal. Dit tribunaal volgde hem wel. Hij kreeg uiteraard zijn salaris toegekend over de periode, gedurende welke hij in afzondering en barre koude diende te trainen. Maar nog belangrijker, de CAS erkende nadrukkelijk dat bij een teamsport als professioneel voetbal het meer dan een normaal uitgangspunt is dat de spelers in selectieverband op een normale manier moeten kunnen trainen. Men benoemde dit zelfs als een “bijna grondrecht” voor een betaald voetballer. Oftewel, er moeten wel hele bijzondere omstandigheden opgeld doen wil een speler tijdelijk hiervan kunnen worden uitgezonderd.

De CAS uitspraak te dezen vormt een bevestiging van eerdere, door onze eigen Arbitragecommissie van de KNVB gedane uitspraken.