Derde bijeenkomst klankbordgroep arbitrage

9 maart 2012

Woensdagavond kwam in Zeist de “klankbordgroep arbitrage” bij elkaar voor een derde bijeenkomst.

Namens de CSR waren Alje Schut en voorzitter Danny Hesp aanwezig. De afvaardiging namens de trainers bestond uit Art Langerer en Gerard Marsman. Namens de arbitrage gaven Jan Wegereef, Kevin Blom en Dick van Egmond acte de presence. Gijs de Jong nam aan de bijeenkomst deel namens de KNVB.

 

Tijdens de bijeenkomst werden de beslissingen die pasgeleden genomen zijn door de IFAB uitgebreid besproken. De IFAB heeft onder andere toestemming gegeven voor verder onderzoek naar doellijntechnologie. Op het WK voor clubteams in Japan, dat in december wordt afgewerkt, moet de techniek voor het eerst gebruikt worden. Er werd ook gesproken over de triple punishment: een straf waarbij de speler in het strafschopgebied een overtreding maakt en dus een strafschop incasseert, met rood het veld moet verlaten en nog een schorsing krijgt. In veel gevallen vind de CSR deze straf te zwaar. Hierover is binnen de IFAB nog geen beslissing genomen.

 

Ter vergadering werd ook de op 8 februari jl. georganiseerde bijeenkomst van spelers/trainers en arbiters geëvalueerd. Het was voor het eerst dat er ook spelers aanwezig waren om de eerste seizoenshelft te evalueren. Na afloop werd de bijeenkomst door een ieder als zeer positief ervaren. De deelnemers concludeerden dat deze ontmoetingen in de eerste seizoenshelft hebben geleid tot meer wederzijds begrip en een verbetering van de onderlinge communicatie op het veld. 

 

Verder werd tijdens de bijeenkomst gesproken over het protocol voor afgelastingen. Naar aanleiding van de weerstand van spelers en trainers om te moeten spelen op bevroren velden wordt nu het protocol onder de loep genomen. Ook werd het negatieve antwoord van de FIFA voor het tijdens de wedstrijd gebruikmaken van tv-monitoren nader toegelicht.