Einde contract per 30 juni?

14 maart 2012

Wat moet een club doen om een contract te laten eindigen?

In het voetbal kennen we alleen contracten die voor bepaalde tijd (let op: het maakt dan niet uit of het om contract voor één seizoen of bijvoorbeeld vier seizoenen gaat) worden afgesloten.

Het eerste onderscheid dat hierbij gemaakt moet worden is tussen een aflopend eerste contract en een aflopend, al eerder door dezelfde club verlengd contract. Een eerste contract loopt van rechtswege af. Dit betekent zoveel dat niemand hieraan iets hoeft te doen, noch hiertegen kan doen.

Heb je als speler een al eerder verlengd contract en besluit jouw club dat zij niet verder met je wil, dan is het aan hen om jou dat per aangetekende brief op uiterlijk 31 maart te laten weten. Laat de club dat na, dan betekent dat, dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen 2012/2013 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden tijdens het nu nog lopende seizoen 2011/2012.

 

Voor een speler die al overeenstemming bereikte met een nieuwe club, is dat laatste natuurlijk niet de bedoeling. Hij zal dan ook zelf actie moeten ondernemen richting zijn club.

 

Wat heeft een speler te doen om een contract te laten eindigen.

Een speler moet deze mededeling doen middels een aangetekende brief, en wel uiterlijk op 15 mei 2012.

Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid hebt over een nieuwe club. Door het nemen van ontslag verspeel je namelijk al je rechten op een eventuele werkloosheidsuitkering. Wees hiermee dus heel voorzichtig en neem bij twijfel contact op met de VVCS.

 

Morgen volgt op deze site een uitleg over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schadeloosstelling.