Recht op schadeloosstelling?

20 maart 2012

Heb ik na beëindiging van mijn contract door de club recht op een schadeloosstelling?

Hiervoor is in de CAO een regeling getroffen. Let op dat er een onderscheid wordt gemaakt in drie situaties

 

De eerste betreft een speler die gedurende dit seizoen actief is de eredivisie. Wil deze in aanmerking komen voor een schadeloosstelling, dan moet voldaan  zijn aan alle drie de volgende eisen:

 

·        er moet dus sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de club middels een uiterlijk per 31 maart aanstaande te verzenden  aangetekende brief wordt opgezegd;

·        de speler moet aan het einde van dit seizoen tenminste vijf opeenvolgende seizoenen in dienst zijn geweest bij zijn huidige club;

·        in het seizoen 2011/2012 mag zijn gegarandeerde inkomen (= in de regel basissalaris plus vakantietoeslag) niet hoger zijn geweest dan drie keer het maximum dagloon, oftewel 3 x € 50.065,02 = € 150.195,06.

 

Ook voor de nu in de eerste divisie actieve spelers geldt dat zij bij einde contract dienen te voldoen aan  alle drie de volgende eisen:

 

·         er moet sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de club  middels een uiterlijk op 31 maart aanstaande te verzenden aangetekende brief wordt opgezegd;

·         de speler moet inclusief dit seizoen tenminste drie opeenvolgende seizoenen in dienst zijn geweest bij zijn huidige club;

·         in het huidige seizoen mag het gegarandeerde inkomen niet hoger zijn geweest dan één maal het maximum dagloon in het kader van de WW/WAO, oftewel € 50.065,02.

 

De derde situatie betreft de spelers van clubs die bij aanvang van dit seizoen  promoveerden naar de eredivisie. Concreet betreft deze situatie dus alleen de spelers van RKC Waalwijk.

Voor hen moeten we twee situaties onderscheiden.

De eerste is dat zij er in slagen om zich te handhaven op het hoogste niveau. Dan gelden ook voor de bij deze club in dienst zijnde spelers bij het einde van het seizoen 2011/2012 de drie eisen zoals hierboven weergegeven voor de in de eredivisie actieve spelers.

Voor het geval dat RKC Waalwijk onverhoopt aan het einde van dit seizoen mocht degraderen, dan gelden voor hen de eerste divisie eisen.

Deze speciale overgangsregeling geldt maar één seizoen. Dus wanneer RKC Waalwijk zich dit seizoen weten te handhaven, gelden voor de bij deze clubs in dienst zijnde spelers tot nader order de eredivisie eisen.

 

Hoe hoog is dan die schadeloosstelling ? Geldt er een maximum bedrag ?

Wat de antwoorden op deze vragen betreft, moet een onderscheid gemaakt tussen de “oude” en “nieuwe” CAO.

In de huidige CAO met een looptijd van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2014 is een matiging van de schadeloosstelling overeengekomen. Maar die is alleen van toepassing op contracten ingaand per 1 juli 2010. In dit laatste geval is de speler voor ieder seizoen dat hij bij zijn seizoen actief was gerechtigd tot ½ maandsalaris. Met maandsalaris wordt dan bedoeld het laatst geldende maandsalaris. Er geldt daarbij een maximum van 3 ½ maandsalaris.

Voldoe je aan de eisen, maar kent het aflopende contract een ingangsdatum van voor 1 juli 2010, neem dan contact op met het kantoor van de VVCS.