Gelicentieerde speleragenten hoeven niet op herhaling

25 april 2012

Menig spelersagent met een licentie zal vandaag opgelucht adem halen.

De Executive Committee van de FIFA heeft de reglementair voorgeschreven vijf-jaarlijkse “re-examination” tot nader order opgeschort. Op 1 januari 2008 werd deze bepaling van kracht. Begin 2013 jaar zou de eerste meer dan forse groep gelicentieerde agenten dus opnieuw getest worden op de vereiste kennis van de reglementen.

Omdat men bij de FIFA kennelijk nog druk bezig is met herziening van het huidige reglement, heeft men wederom gekozen voor de gemakkelijkste weg en besloten tot deze opschorting.

De VVCS maakt zich uiteraard nog steeds sterk voor pittige kwaliteitseisen voor een ieder die zich met de begeleiding van spelers gaat bezig houden. Ongeacht of hij zich nu players’ agent of intermediair zal mogen noemen.