Het nieuwe internationale transfersysteem wordt stapsgewijs ingevoerd

20 september 2001

Het nieuwe internationale transfersysteem van de FIFA is op 1 september jl. ingevoerd, maar in de praktijk is er nog niets van te merken. Hoewel er sprake was van twee korte transferperioden vindt er midden in het seizoen nog altijd een druk internationaal verkeer van vedetten en sterren (Dudek, Arveladze, Stam etc.) plaats.
 Hoewel het nieuwe internationale transfersysteem op 1 september officieel is ingevoerd, zullen de nieuwe regels echter niet van de ene dag op de andere toegepast kunnen worden. Stapsgewijs – en met de nodige onzekerheden ingebouwd – zal het nieuwe systeem in de loop van het seizoen in werking moeten treden. 

Hieronder volgt het door de FIFA aangegeven tijdschema voor de invoering van het nieuw internationaal transfersysteem:

 1 september 2001: invoering nieuw internationaal transfersysteem

 vanaf 1 oktober: FIFA organiseert informatiesessies voor de nationale bonden.

 rond 15 oktober: de bonden dienen aan te geven met welke kosten rekening moet worden gehouden met betrekking tot de berekening van de opleidingskosten en de compensatievergoedingen. Hierbij zullen de bonden clubs en spelers dienen te betrekken. Op basis van de respons zal de FIFA een Circulaire samenstellen met richtlijnen met welke kosten rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de opleidingskosten en de compensatievergoedingen.

 rond 31 oktober: de bonden die spelers totnogtoe de gelegenheid gaf om gedurende het seizoen getransfereerd te worden naar een club van de eigen bond, dienen transferperiodes in te stellen en deze met de FIFA te overleggen. Tot deze tijd zijn spelers vrij om getransfereerd te worden.

 rond 15 november: er vanuit gaande dat de FIFA inmiddels voldoende respons heeft gekregen van de bonden, zal een Circulaire uitgegeven worden met richtlijnen over de kosten waarmee nationale bonden rekening moeten houden bij de vaststelling van de opleidingskosten en de compensatievergoedingen.

 rond 15 december: bonden dienen de classificatie van de eigen clubs op te geven. Daarnaast moeten de bonden de trainings- en opleidingscriteria voor de verschillende clubcategorieën aangeven. De nationale bonden binnen de EU worden tevens verzocht per clubcategorie een plafond aan te geven van de trainings- en opleidingskosten. Ook hiervoor dienen clubs en spelers geconsulteerd te worden.

 rond 15 januari 2002: voor de nationale bonden die de benodigde informatie aan de FIFA heeft doorgegeven, zal de FIFA de definitieve categorisering van de clubs aangeven en daarnaast ook de respectievelijke trainings- en opleidingskosten. Dit zal met de nationale bonden gecommuniceerd worden en op de FIFA internetsite worden gepubliceerd.