MVV-selectie roept hulp VVCS in

2 oktober 2001

De spelersraad heeft de VVCS gevraagd om te komen overleggen over de precaire financiële situatie bij de Limburgse club. Een delegatie van de VVCS zal aanstaande donderdag in Maastricht een gesprek voeren met zowel de spelersgroep als de directie van MVV.
De spelersraad van MVV heeft bij monde van Thomas Caers de VVCS ingeschakeld om te komen overleggen over de financiële situatie bij de eerste divisieclub. Vandaag werd duidelijk dat de club bij de arrondissementsrechtbank van Maastricht surseance van betaling heeft aangevraagd. Hoewel de clubleiding beweert dat de zaak minder dramatisch is dan wordt voorgesteld en de spelerssalarissen nog steeds betaald kunnen worden, is de bezorgdheid binnen de spelersgroep groot.

Aanstaande donderdag zullen de stafmedewerkers van de VVCS, Ad Dieben en Mr. Louis Everard, naar Maastricht afreizen om de positie van de spelers in de huidige situatie toe te lichten. Tevens zal er een gesprek met de directie van MVV plaatsvinden om duidelijkheid te verkrijgen over de ernst van de situatie. Duidelijk is in elk geval dat voor 3 miljoen gulden aan schuld uit het verleden dient gesaneerd te worden. De problemen werden nijpend toen huisbankier SNS het bankkrediet van 2,5 miljoen terugschroefde naar een half miljoen.