Van Seggelen en Everard in adviescommissie tuchtrecht

13 december 2001

VVCS-voorzitter mr. Theo van Seggelen en staflid mr. Louis Everard zijn op de Algemene Vergadering van de KNVB herbenoemd in de Adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal. Een dubieuze rol was er tijdens de vergadering weggelegd voor Willem II-voorzitter Jan Vullings.

In de commissie Tuchtrecht heeft de VVCS-delegatie in het verleden aan belangrijke, voor spelers gunstige wijzigingen in het gele en rode kaartensysteem meegewerkt. Van Seggelen en Everard hebben zich onder meer beijverd voor een verruiming van het schorsingsbeleid en de vaststelling van een separaat gele kaartensysteem voor competitie, bekervoetbal, nacompetitie en vriendschappelijke wedstrijden.

Alle geledingen in het betaald voetbal zijn in de commissie vertegenwoordigd en iedere geleding schuift zijn eigen kandidaten naar voren. Zo draagt de CSR namens de spelers zijn kandidaten voor. Niettemin meende Willem II-voorzitter Jan Vullings zich als clubvertegenwoordiger in deze spelersaangelegenheid te moeten mengen.

Hij was van mening dat Proprof ook in de commissie vertegenwoordigd zou moeten zijn. Hij ging daarbij voorbij aan het feit dat Van Seggelen en Everard door de democratisch gekozen CSR – met daarin nota bene de Proprof-bestuurslid John van den Brom – naar voren waren geschoven.

Uiteindelijk werd na een even lange als overbodige discussie als een halfslachtig compromis bepaald dat Ko Andriessen van Proprof voortaan als toehoorder bij de adviescommissie aanwezig zou mogen zijn.

Waar de steun van de Willem II-voorzitter aan het door makelaars opgerichte Proprof op gebaseerd was werd alleen maar raadselachtiger toen hij vervolgens het woord nam om te klagen over de spelersmakelaars. Deze zouden op een oneigenlijke manier veel te veel geld aan de voetballerij onttrekken.

Niet argumenten maar sentimenten leken de Willem II-praeses tot zijn eenakter rond de adviescommissie aangezet te hebben.

Naast Van Seggelen en Everard zijn de volgende leden in de Adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal benoemd: J.F. Beck, L. Beenhakker, A.W.J. Castelijns, D.J. van Dijk, B.L. Hoppenbrouwer, J. Reker en J.A.C.M. Vlaminckx.