Spelers gaan CFK adviseren

31 januari 2002

Spelers en oud-spelers krijgen meer invloed op het beleid van het CFK. Hiertoe wordt er binnenkort een deelnemersraad opgericht. Acht (oud)spelers zullen het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit plan werd gepresenteerd op de CFK-deelnemersvergadering van 22 januari. CFK-directeur Harko de Vlaming kondigde aan in de komende maanden alle spelersgroepen te gaan bezoeken. De Vlaming: ‘Ik wil dan de vragen van de spelers beantwoorden en samen met hen plannen smeden om de dienstverlening van het CFK te verbeteren.’

Harko de Vlaming benadrukte dat het CFK naast een fiscaal fonds óók een sociaal fonds is dat er voor wil zorgen dat voetballers na hun carrière financieel niet in een zwart gat vallen. Uit recent onderzoek blijkt dat de voetballer wat dat betreft beter af is in Nederland dan in de meeste andere landen. De CFK-regeling geeft een uitstekende spaarpot en een groot fiscaal voordeel, stelde de directeur. ‘Uitstel van inkomstenbelasting is àltijd een voordeel, alleen al vanwege de rente over de later te betalen belastingbedragen.’

Hij ging in op de mogelijkheden om de CFK-regeling te moderniseren. ‘Het CFK zal onderzoek doen naar het optimaliseren van de beleggingsstrategie. Maar voorop staat dat het CFK een verantwoord beleid wil voeren.’ Volgens het bestuur gaat het bij het CFK niet om het behalen van het hoogste rendement maar om het zeker stellen van de uitkeringen aan de deelnemers.

Hoewel deelnemers doorgaans weinig invloed hebben op het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds, wil het CFK meewerken aan meer invloed voor de spelers. Zo opperde het bestuur het idee om spelers met meer dan de basisvoorziening mee te laten praten over het beleggingsbeleid. Het CFK wil dit jaar de wensen van de deelnemers over dit onderwerp in kaart brengen.

Het CFK wil ook de communicatie met de deelnemers verbeteren. Hiertoe heeft men het communicatiebureau Het Hoofdkantoor in Amsterdam ingeschakeld. Harko de Vlaming: ‘Wij zijn wat betreft onze communicatie in het verleden te zuinig geweest. Ten onrechte is daardoor het beeld ontstaan dat wij geen transparante organisatie zijn. Daarom gaan we nu met onze rondgang langs de clubs luisteren naar de spelers, hun vragen beantwoorden en inventariseren wat zij verder aan informatie willen.’

Het CFK presenteerde tijdens de deelnemersvergadering het eerste nummer van Per Saldo, een nieuwsbrief voor de deelnemers. Ook de start van de CFK-website is bedoeld om beter te informeren. Deelnemers kunnen via deze site met een speciale code zelf hun saldo in het deelnemersfonds inzien en bijvoorbeeld controleren of hun club bij is met de betalingen.

Op de goed bezochte bijeenkomst werden ook de nodige kritische vragen gesteld. ‘Waarom worden spelers niet automatisch verzekerd voor de overlijdensdekking?’, wilde een vertegenwoordiger van een van de spelers weten. Automatische deelname aan de verzekering blijkt echter om fiscale redenen niet mogelijk. De Vlaming: ‘Anders hadden we dat natuurlijk al lang zo geregeld.’ Het bestuur zegde toe de spelers op de noodzaak van de verzekering voor overlijdensdekking te zullen wijzen. Het riep de spelersvertegenwoordigers op daarbij te helpen. Op een andere vraag wie nu eigenlijk het bestuur controleert was het antwoord van Harko de Vlaming aan de aanwezigen kort en duidelijk: ‘Dat bent u.’

 

Het bestuur kondigde verder aan zich te blijven inzetten voor de verbreding van de CFK-regeling naar andere sporten. De Vlaming: ‘Ook voor zwemmers, volleyballers en hockeyers moet gaan gelden wat het CFK nu al voor de voetballers doet: scoren voor later.