FIFPro-vergadering in Barcelona

15 februari 2002

Het bestuur van de mondiale spelersorganisatie FIFPro kwam 13 en 14 februari bijeen in Barcelona. De vergadering sprak onder meer over salarisplafonds voor spelers, de economische problemen in de lagere divisies en over de tendens dat clubs opgekocht worden door spelersagentschappen.

Op de eerste dag van de meeting bezocht het FIFPro-bestuur de Football Conference van de G14 clubs. In een forum, waarin onder andere het Spaanse lid van het FIFPro-bestuur Gerardo Movilla zitting had, werden verschillende onderwerpen besproken, zoals de wens of de afkeer om te komen tot een salarisplafond voor spelers. De UEFA was voor zo’n plafond, maar Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München sprak zich duidelijk uit tegen een dergelijke stap. Ook de FIFPro was tegen.

 

De conclusie luidde dat de enige mogelijkheid om zo’n salarisplafond in te voeren was om deze in te bedden in het licentiesysteem van een nationale voetbalbond. In zo’n licentiesysteem zou een club uit bijvoorbeeld de Serie A een budget voor salarissen toegewezen kunnen krijgen van bijvoorbeeld maximaal 25 miljoen Euro.

Dit zou alleen op nationale schaal geïntroduceerd kunnen worden, maar – gezien de reacties van de grote clubs en de FIFPro – ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat zoiets snel zal gebeuren.

 

Niettemin – en dit was ook een van de onderwerpen op de vergadering van een dag later – was er grote bezorgdheid om de economische ontwikkeling van het voetbal in landen als Italië, Spanje en Frankrijk. Met name de clubs in de lagere divisies hebben grote moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Ook in Nederland is deze tendens zichtbaar.

 

Een ander aandachtspunt was het groeiend aantal spelersmakelaars en de wijze waarop sommigen van hen opereren. In veel landen kopen spelersmakelaars clubs en krijgen daardoor een verregaande en ongewenste invloed. Een typerend voorbeeld van deze ontwikkeling is Strasbourg dat werd opgekocht door IGM. Strasbourg opereert nu meer als een handelshuis dat geen ander doel nastreeft dan winst te maken, dan als een voetbalclub.

 

De FIFPro zal zich sterk maken om een internationaal netwerk op te zetten dat toezicht houdt op dit soort ontwikkelingen. Binnenkort zal hierover contact worden opgenomen met de FIFA.