Werknemers TOP Oss bijeengeroepen

11 april 2002

Het bestuur van TOP Oss heeft alle werknemers van de club opgeroepen voor een speciale bijeenkomst morgen om 13.00 uur op het stadion. Dan zal de spelersgroep en het overige personeel duidelijkheid worden verschaft of er voldoende geld is om het lopende seizoen af te maken. Vandaag was een delegatie van de VVCS op verzoek van de spelers op bezoek in Oss.

In de spelersgroep van TOP Oss ontstond de afgelopen weken grote onrust toen de salarissen voor het eerst niet tijdig werden overgemaakt. Ad Leemans en Dirk Heezen namen daarop namens alle spelers contact op met de VVCS met het verzoek om uitleg te komen geven over wat hen mogelijk boven het hoofd hangt en hoe daarop te reageren. Tot op heden hebben de spelers nog altijd hun salaris over de maand maart niet ontvangen. Bovendien heeft de club een achterstand van negen maanden aan het CFKs.

 

Ad Dieben en Louis Everard van de VVCS bespraken vanochtend met een voltallige spelersgroep van 24 man de consequenties van de mogelijke scenario’s. De bespreking zorgde voor duidelijkheid, al kon bij de aangeslagen spelersgroep de bezorgdheid over de toekomst niet weggenomen worden.

 

Zeker niet omdat tijdens de bespreking een medewerker van de club kwam melden dat het bestuur het voltallige personeel voor morgen 13.00 uur heeft bijeengeroepen om opheldering van zaken te geven.

 

De VVCS onderhoudt uiteraard nauw contact met de spelers.