Geen CAO: is de flexwet daardoor nu van toepassing?

18 augustus 2002

Dit weekend is het Nederlands betaald voetbal weer losgebarsten. Aan het begin van het nieuwe seizoen bespreekt de VVCS een aantal thema’s. Vandaag de Flexwet.

Dit weekend is het Nederlands betaald voetbal weer losgebarsten, zonder CAO. Werkgevers en werknemers slaagden er niet in overeenstemming te bereiken over een nieuwe arbeidsovereenkomst. De oude CAO liep 1 juli 2002 af.

In een nieuwe CAO zou de Flexwet, net als in de vorige CAO, voor het betaald voetbal uitgesloten worden. De Flexwet bepaalt onder meer dat een werknemer (in dit geval: een speler) met een dienstverband voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand zonder verdere verplichtingen bij zijn werkgever (zijn club) kan opstappen. Spelers- en clubvertegenwoordigers zijn het erover eens dat dit onwenselijk is voor de continuïteit van het betaald voetbal.

Nu de clubs het akkoord tussen de spelersbonden (VVCS en Proprof) en de FBO (die de clubs vertegenwoordigde in de onderhandelingen) hebben afgewezen is er vanaf 1 juli een nieuwe situatie met betrekking tot de flexwet ontstaan.

Valt de Flexwet nu wel of niet onder de nawerking – één jaar vanaf 1 juli 2002 – van de CAO? Vele juristen hebben zich hier inmiddels een eigen mening over gevormd. De mening van de VVCS is helder en duidelijk:

Naar de mening van de VVCS is de flexwet momenteel onverkort van toepassing. De nawerkingsregel geldt niet voor de flexwet. Maar zelfs al zou via een rechterlijke uitspraak worden vastgesteld dat de CAO ook voor de flexwet nawerking heeft, dan nog zijn de problemen van de clubs groot. Want het staat vast dat per 1 juli 2003 de nawerking van de CAO voorbij is. In dat geval zullen alle belanghebbenden – makelaars, adviseurs e.d. – optimaal gebruik willen maken van de flexwet. En dan zijn de gevolgen nog groter dan nu.

Het gevaar bestaat dat een individuele speler de vraag over al dan niet nawerking aan de arbitragecommissie voorlegt. Als de arbitragecommissie een uitspraak doet die positief uitvalt voor de speler, dan is er geen weg meer terug.

De spelersvertegenwoordigers zijn de clubs tegemoet gekomen door de CAO-overeenkomst met de FBO op twee punten aan te passen. De clubs nemen dit nieuwe voorstel momenteel in overweging.