Sluiting binnenlandse transfermarkt opgeschort

30 augustus 2002

De KNVB heeft laten weten de aangekondigde sluiting van de binnenlandse transfermarkt per 1 september op te schorten tot in ieder geval 16 september a.s. De Centrale Spelersraad had deze week reeds laten weten niet in te stemmen met een dergelijke blokkade van binnenlandse transfers. De maatregel zou betekenen dat honderden werkloze profvoetballers in elk geval de komende vier maanden zonder werk zouden blijven.

Na invoering van het nieuwe internationale transfersysteem gelden voor internationale overschrijvingen (naar Nederland) met ingang van 1 september a.s. de door de UEFA voorgestelde overschrijvingsperiodes: een zomertransferperiode vanaf de dag na het einde van de competitie tot en met 31 augustus, en een wintertransferperiode van 1 januari tot en met 31 januari.

 

De KNVB besloot tijdens de algemene vergadering betaald voetbal van 3 juni 2002 tot het tevens invoeren van deze termijnen voor binnenlandse transfers. Voorwaarde was wel dat het merendeel van de Europese landen de door de UEFA voorgestelde overschrijvingsperiodes zou gaan hanteren.

 

In elk geval in Engeland, Frankrijk en Italië wordt echter afgeweken van de internationale transferperiodes en ook in andere landen is het verzet groot. Bovendien kreeg de KNVB niet de instemming van de CSR voor deze wijziging van de transferperiodes.

 

De KNVB laat nu in haar schrijven weten dat het in de periode tot 16 september in samenspraak met de CSR en de FIFA zal bezien hoe met de kwestie omgegaan moet worden.

De CSR heeft in een reactie echter reeds laat weten dat het het haar eerder geformuleerde standpunt zal handhaven.

 

De CSR heeft altijd onderschreven dat de binnenlandse transfermarkt om louter sportieve redenen op de eerste vrijdag van maart gesloten wordt, maar ziet geen enkele aanleiding om deze tot ieders tevredenheid functionerende regeling nu te wijzigen.

 

De CSR laat weten dat het voorgestelde plan niet in het belang van de spelers is en ook niet in het belang van de clubs en vraagt zich daarom met verbazing af waarom de KNVB zou willen vasthouden aan deze beperking van de bewegingsvrijheid van de spelers.