Rechter fluit Cohen/Hellingman terug

22 oktober 2002

De rechter in kort geding heeft in tussenvonnis de bewering van Rob Cohen in het weekblad Sportweek, dat Theo van Seggelen in privé negen ton van het CFK ontvangt, als feitelijk onjuist betiteld. De rechter heeft vastgesteld dat door deze bewering Van Seggelen in sterke mate in zijn positie is aangetast in zijn eer en goede naam.

Voor de gevolgen daarvan is Sportweek aansprakelijk. Sportweek heeft immers een eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud van haar publicatie tegenover derden, in het bijzonder nu in dit geval de privacybelangen van Van Seggelen door de publicatie ernstig worden geschaad.

 

De heer Hellingman, advocaat van de heer Cohen en het weekblad Sportweek, heeft erkend ter terechtzitting dat de bewering, dat het CFK aan Van Seggelen negen ton betaalt voor managementadviezen, feitelijk onjuist is.

 

Sportweek dient in haar blad een rectificatie te publiceren in een interview met het CFK. De rechter wacht af of in het kader van dit interview een genoegzame correctie van eerder genoemde bewering van Cohen daadwerkelijk zal plaatsvinden.