Wat verdient een profvoetballer in Nederland?

28 januari 2003

In de media en onder het publiek wordt er dikwijls gespeculeerd over de verdiensten van de spelers in het Nederlandse betaald voetbal. Soms worden al snel conclusies getrokken die ver bezijden de waarheid zijn. CFK-bestuurder Ton Kool presenteerde gisteren tijdens de persconferentie van de CSR de feitelijke cijfers: De verdiensten van de Nederlandse profvoetballer.

Voor zijn onderzoek naar de verdiensten van de Nederlandse profvoetballer bekeek Kool de brutosalarissen (dus inclusief wedstrijdpremies) van 366 eredivisie- en 236 eerste divisiespelers uit het seizoen 2000-2001. Inmiddels zijn de salarissen ten opzichte van vorig seizoen met 10 % gezakt.

 

Ton Kool (links) presenteert zijn cijfers op de persconferentie van de CSR


Eredivisie

In de eredivisie verdient 1 % meer dan € 1 miljoen. 6 % van de spelers verdient meer dan € 500.000,-. De helft van de eredivisiespelers verdient minder dan € 100.000,-. 78 % van de spelers in de hoogste divisie verdient minder dan € 200.000,-.


Eerste divisie

In de eerste divisie verdient niemand meer dan € 300.000,-.

80 % van de eerste divisiespelers verdient bruto minder dan € 75.000,-. Eenderde van de spelers verdient minder dan € 25.000,-.


Hand- en tekengelden

45 % van de spelers (163 spelers) in de eredivisie ontvingen in totaal 43 miljoen aan hand- en tekengelden. Voor 55 % daarvan betrof het hand- en tekengeld minder dan € 100.000,-. 3 % van de 163 spelers ontving meer dan € 500.000,-.

In de eerste divisie stellen de hand- en tekengelden weinig voor: 33 spelers (14 %) ontvingen in totaal € 800.000,-.


Gemiddeld salaris 250.000,-?

Vaak valt te lezen dat het gemiddelde eredivisiesalaris € 250.000,- zou bedragen. Klopt dit? Nee. Wanneer je alle salarissen bij elkaar optelt en deelt door het aantal spelers kom je uit op een brutosalaris van € 229.000,- inclusief hand- en tekengelden. Zonder hand- en tekengelden kom je uit op € 165.000,-.


Dit gemiddelde wordt drastisch omhoog getrokken door een klein aantal grootverdieners. Een betere maat om de salarispositie van de eredivisiespelers te bepalen is uit te gaan van de zogenaamde ‘mediaan’. Dat wil zeggen: Wat is het salaris waar 50 % van de spelers onderzit en 50 % van de spelers boven blijft?


Deze mediaan komt uit op € 109.000,- zonder hand- en tekengelden, en 129.000,- met hand- en tekengelden.

 

De gemiddelde carrière van een profvoetballer duurt 9,3 jaar.