Drukbezochte deelnemersvergadering CFK

30 januari 2003

In 29 jaar waren er op de deelnemersvergadering van het CFK nooit meer dan drie deelnemers afgekomen en was er ooit één journalist aanwezig geweest. Dit keer was de geplande persconferentie druk bezocht en kwamen ruim zestig deelnemers en gemachtigde zaakwaarnemers naar de deelnemersvergadering van het CFK, afgelopen dinsdagavond op het KNVB Sportcentrum te Zeist.

De pers hoopte op spektakel omdat Proprof en de advocaat van Ronald en Frank de Boer de nodige aanvallen op het beleid van het CFK hadden aangekondigd. En de deelnemers waren gealarmeerd vanwege het feit dat het afgelopen jaar voor het eerst geen rendement kon worden bijgeschreven.

Roberto Lanckohr discussieert met Jurgen Streppel en Patrick van Diemen van de CFK-deelnemersraad


De toon van de vergadering was aanvankelijk dan ook allerminst vriendelijk. Al direct wenste de advocaat van Proprof het al dan niet toelaten van pers – vooraf was aangekondigd een besloten vergadering te houden – in stemming te brengen, waarbij hij schermde met 155 machtigingen van spelers. Omdat bleek dat de VVCS meer dan 450 machtigingen van spelers had werd dit voorstel afgewezen en het wapen van de machtigingen gedurende de avond ook niet meer gebruikt.


Het was duidelijk dat de vele aanvallen op het CFK in de media – vaak slechts dagen na ogenschijnlijk constructief overleg – niet hadden bijgedragen aan een wederzijds vertrouwen. Het CFK liet deze avond echter weten dat wanneer voor een open en rechtstreekse communicatie gekozen zou worden het CFK open stond voor een dialoog met Proprof.


Hans van Breukelen was ongetwijfeld de deelnemer die zich het beste had voorbereid op de vergadering. Nadat hij zich gedistantieerd had van de sfeer van de openingsfase bestookte hij kritisch, maar met een open oor voor argumenten het CFK-bestuur met tal van vragen. De antwoorden die hij kreeg stemden Van Breukelen tevreden, een enkele keer gaf hij een dringend advies of stelde hij voor een punt in een actieplan op te nemen.


Langzamerhand won de vergadering aan inhoud en al snel bleek wat in de pers de laatste maanden onvoldoende tot uiting was gekomen: dat het CFK-bestuur met haar voorzichtige beleid de afgelopen periode zeer behoorlijke resultaten heeft behaald.


Natuurlijk was het voor de deelnemers een teleurstelling geweest dat er het afgelopen jaar geen rendement bijgeschreven kon worden, maar het werd duidelijk dat een dergelijk resultaat gezien het huidige economische tij onvermijdelijk was en andere pensioenfondsen veel slechter scoorden.


Hoewel het CFK-fonds de afgelopen tien jaar (inclusief het laatste jaar met rendement 0) een gemiddeld rendement van 6,4 % behaalde, werd gedurende de avond van verschillende kanten geopperd of het niet mogelijk was om gedurende een langere periode een vast rendement van bijvoorbeeld 4% te kunnen garanderen.


De aanwezige vermogensbeheerders van ING plaatsten hier enkele kanttekeningen bij (zo zou dit slechts kunnen gelden voor de gelden die vanaf heden ingebracht zouden worden en zou er een risicomoment ontstaan op het moment dat de gegarandeerde periode verstreken was), maar zegden toe deze mogelijkheid te onderzoeken.


Of het merendeel van de deelnemers deze oplossing werkelijk prefereert boven het beleid dat in de afgelopen 10 jaar tot een rendement van 6,4 % leidde is daarbij uiteraard nog altijd een vraag.


Gesproken werd ook over de flexibilisering van het fonds, waarbij spelers meerdere keuzemogelijkheden zouden kunnen krijgen voor de wijze van beheer van hun fonds. Directeur Harko de Vlaming verklaarde dat een dergelijke opzet reeds op de plank lag, maar dat voor wijzigingen altijd de medewerking en toestemming van het ministerie van Financiën nodig is.


Alle aanwezigen waren het erover eens dat voorzichtig geopereerd moest worden en dat geen stappen ondernomen zouden moeten worden die het voortbestaan van de regeling in gevaar zouden kunnen brengen.


Na meer dan vier uur, in plaats van de geplande anderhalf uur, eindigde de bewogen deelnemersvergadering van het CFK ver na twaalven.