VVCS steunt spelersgroep FC Utrecht bij CFK-problemen

15 maart 2003

De VVCS heeft vanmiddag de voltallige spelersgroep van FC Utrecht bijgestaan bij de besprekingen met de clubleiding en een CFK-vertegenwoordiging over de problemen van FC Utrecht bij het afdragen van spelersgelden aan het CFK-fonds.

De complete spelersgroep – ook de trainers Foeke Booy en John van Loen waren aanwezig – werd tijdens het gesprek nog eens uitgelegd waarom het CFK beslag heeft gelegd op de gelden van de club.

 

Ook uitten de spelers hun ergernis over de door de clubleiding geïnitieerde berichtgeving omtrent de beslaglegging van het CFK. Terwijl de club al geruime tijd in gebreke blijft en de spelers toebehorende gelden niet overmaakt aan het CFK-fonds, sprak de Utrecht-leiding toch haar verbazing uit dat het CFK in het belang van de spelers actie heeft ondernomen. Besloten werd dan ook dat de spelers voortaan vooraf inzage krijgen in de door Utrecht verspreide persberichten.

 

Aan het eind van de bespreking kon er een aantal concrete afspraken gemaakt worden, die er toe leidden dat de beslaglegging van het CFK opgeheven kon worden.

 

Zo gaf de leiding van FC Utrecht de garantie dat de hand- en tekengelden van Dirk Kuijt alsnog in het CFK-fonds gestort worden. Ook is een betalingsregeling voor de komende maanden overeengekomen, die tot tevredenheid is van het CFK.

 

FC Utrecht dient daarbij in elk geval voor 1 juli 2003 de achterstanden bij het CFK weggewerkt te hebben. Dit is een voorwaarde van de KNVB om voor volgend seizoen weer een licentie te kunnen verkrijgen.